Morfološka svojstva peršina

Zrelo sjeme peršina

Zrelo sjeme peršina

na cvatu

Zadebljali korijen peršina koji se koristi kao namirnica sastoji se od epikotila (skraćena stabljika), hipokotila te od dijela pravog korijena na kojem se nalaze postrani korjenčići. Kod peršina listaša korijen je manje zadebljao, nepravilnog oblika te razgranat.

Peršin korjenaš ima stožast korijen bijele boje, a dužina mu varira.

Rozeta perastog lišća na dugim peteljkama formira se na skraćenoj stabljici. Liske su glatke i sjajne a peršin listaš može razviti i čupave liske. Peršin je dvogodišnja biljka koja u prvoj godini razvija samo vegetativne dijelove, dok  u drugoj godini prelazi u generativnu fazu formirajući reproduktivne dijelove.

Cvjetovi su pentamerni /na bazi roja 5/ bijele ili žućkaste boje a sastavljeni su u cvat štitac.

Plod je kalavac a sastoji se od 2 jednosjemena plodića koji se razdvajaju.

Sjeme je jednosjemeni plod, sitno je a jedan gram sadržava 700 - 900 sjemenki.

Izdvojeni sadržaj