Zaštita patlidžana od štetnika

Imago krumpirove zlatice

Imago krumpirove zlatice

u ishrani

Najznačajniji štetnik koji se javlja na patlidžanu tijekom vegetacije je krumpirova zlatica.

Krumpirova zlatica (lat. Leptinotarsa decemlineata). Lišćem se hrani imago /odrasli oblik/ i ličinke koje u kratkom vremenu mogu obrstiti lišće. Treba vršiti redovite preglede (imago jaja polaže na naličju lista). Zlatica ima 2 generacije godišnje i u pravilu je napad prve generacije jači i važniji. Prezimi odrasli oblik u tlu. Važno je odrediti pravi termin suzbijanja. Pogrešno je primjenjivati insekticide kada se pojavljuju odrasli insekti iz zemljišta. To je opravdano samo kod jakih napada.. Zlatica se suzbija u stadiju ličinke koja je i najosetljivija na insekticide. Pri korištenju insekticida treba voditi računa o karenci ako se zaštiti mora pristupiti u vrijeme plodonošenja.

Insekticidi koji se mogu upotrebljavati navedeni su u tablici.

Grupa insekticida

Aktivna tvar

Organo - fosforni spojevi

aktivne tvari iz ove grupe insekticida više se ne koriste u suzbijanju krumpirove zlatice jer je zlatice u potpunosti stekla otpornost na ovu grupu insekticida zbog učestalosti proimjene u suzbijanju

Piretroidi

rezistentnost krumpirove zlatice

Karbamati

rezistentnost krumpirove  zlatice

Neonikotinoidi

imidakloprid, tiametoksan, tiakloprid, acetamiprid,

Derivati nereistoksina

rezistentnost krumpirove ​ zlatice 

Inhibitori gaba reseptora sinapsa

fipronil

Regulatori razvoja

teflubenzuron, heksflumuron, lufenuron

Mikrobiološki insekticidi

Bacillus thuringiensis

Naturaliti

spinosad


Za biološku zaštitu protiv krumpirove zlatice koristimo  juhu od listova bazge. Miris bazge kamuflira miris krumpira pa ga zlatice koje su u potrazi za hranom ne mogu nanjušiti. Od mehaničkih mjera suzbijanja zlatice primjenjuje se ručno skupljanje primjenjivo na manjim površinama dok se na većim površinama primjenjuju manji ili veći aspiratori DeVac.

*Pri kemijskoj zaštiti protiv krumpirove zlatice  treba voditi računa o tome da je zlatica rezistentna (otporna) na velik broj insekticida te nijhovom nekontroliranom primjenom (ili pripremanjem većih doza) ona stiče veću rezistentnost te se na taj način smanjuje spektar insekticida koji djeluju na zlaticu. Dakle oko izbora insekticida treba se posavjetovati sa stručnom osobom i svakako se pridržavati propisanih doza ili koncentracija i nikako ih ne povećavati.

Sovice, klisnjaci i rovci zemljišni su štetnici koj mogu pričinjavat štete izjedanjem korijena.

Izdvojeni sadržaj