Zaštita paprike od korova

Paradajz paprika

Paradajz paprika

Redovitom međurednom kultivacijom bilo mehaniziranom ili ručnom (zavisno o veličini proizvodne površine) istodobno uz prozračivanje tla uništavaju se i korovi. 

Tako ne zahvaćaju se korovi unutar redova pa se u borbi protiv korova pristupa i primjeni herbicida na bazi aktivne tvari trifluralina, a koji se koristi za tretiranje tla prije sadnje, pendimetalina (tretiranjem zemljišta prije rasađivanja, u količini 5 l/ha), napropamida (prije sadnje paprike, uz obaveznu inkorporaciju, u dozi 2,5 - 4 kg/ha), klomazona (koristi se u paprici iz rasada, prije rasađivanja uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5 - 8 cm,  i direktne sjetve, poslije nicanja paprike kada je u fazi od 2 - 4 lista, u količini  0,75 l/ha).

Izdvojeni sadržaj