Fitopromet d.o.o. Finoteka

Zaštita mrkve od korova

Chenopodium album, Loboda

Chenopodium album, Loboda

mlada biljka

Kod uzgoja mrkve na većim površinama kemijska zaštita od korova neizbježni je zahvat, jer korovi počinju nicati prije mrkve a brži im je porast pa onemogučavaju nicanje mrkve ili pak mogu „ugušit“ mladi nasad.

Izbor herbicida te vrijeme njihove primjene ovisi o sastavu korova (širokolisni ili uskolisni, jednogodišnji ili višegodišnji  ), veličini korova te tipu tla i načinu uzgoja mrkve.

Ako u nasadu prevladavaju uskolisni korovi onda se u tlo dodaje neki od herbicida na bazi trifluralina, a širokolisni korovi se suzbijaju nakon nicanja mrkve ( u fazi 3-5 lista ) herbicidima na bazi linurona.

Nakon nicanja korova ali prije nicanja mrkve može se primijeniti i neki od totalnih herbicida.

Korovi se uništavaju i mehanički. Međurednom kultivacijom.

 

Herbicidi koji imaju dozvolu u hrvatskoj i svijetu za primjenu u kulturama iz porodice Apiaceae

(tablica iz knjige ŠTETOČINJE POVRĆA, M. Maceljski i suradnici )

 

Trgovački naziv Kultura Djelatna tvar l/ha  kg/ha Vrijeme primjene Spektar djelovanja

TREFLAN EC*

TRIFLUREX 48 EC*

LANOS*

TRIFLUR*

mrkva

peršin

pastrnjak

kopar

trifluralin 1,5 – 2,5 prije sjetve inkorporacijom

jednogod.širokolisni,

jednogod.uskolisni korovi

CIDOKOR*

HERBOKOR*

GLYPHOGAN 480 SL*

HERKULES 480 SL*

mrkva

peršin

celer

pastrnjak

komorač

kopar

glifosat

2-4 l 1)

ili

4-8 l 2)

nakon sjetve a prije nicanja kulture suzbija sve iznikle korove
TOUCH-DOWN*

mrkva

peršin

celer

pastrnjak

komorač

kopar

sulfosat

2-4 l 1)

ili

4-8 l 2)

nakon sjetve a prije nicanja kulture suzbija sve iznikle korove

REGLONE*

REGLONE FORTE *

mrkva

peršin

celer

pastrnjak

komorač

kopar

dikvat 2-3 nakon sjetve a prije nicanja ili pred sadnju suzbija sve iznikle korove
BASTA*

mrkva

peršin

celer

pastrnjak

komorač

kopar

glufosinat 3-4 nakon sjetve a prije nicanja ili pred sadnju suzbija sve iznikle korove

LINUREX 50WP

LINURON CHROMOS 50WP

LINURON CHROMOS TEKUĆI

AFALON disperzija

AFALON WP

mrkva

celer*

peršin*

linuron 2,0

nakon sjetve

prije nicanja

jednogodišnji širokolisni korovi

STOMP 330 E*

STON*  DOST 330 E*

mrkva

pastrnjak

pendimetalin 3-4

nakon sjetve

prije nicanja

jednogodišnji uskolisni i neki širokolismi korovi

DUAL GOLD 960*

DUAL 960 EC*

STOP 960* DUKAT*

mrkva

S-metolakor

metolakor

1-1,2

1-2

nakon sjetve

prije nicanja

jednogodišnji uskolisni i neki širokolismi korovi

PROHELAN T-50*

GESAGARD 50WP* I 500FL*

PROMETREX*

mrkva

celer*

peršin*

prometrin

1,5-3 nakon sjetve prije nicanja tj. pred sadnju jednogodišnji širokolisni korovi

SENCOR* i dr. na istoj osnovi

mrkva

pastrnjak

metribuzin 0,25-0,5

nakon sjetve

prije nicanja

jednogodišnji širokolisni korovi
FUSILADE SUPER

mrkva

peršin*

fluazifop-p-butil 1,5 (2-4) nakon nicanja korova jednogod.(niža doza) i višegod.(viša doza) uskolisni
GRASIDIM

mrkva

peršin*

setoksidim 1-2,5 (4) nakon nicanja korova jednogod.(niža doza) i višegod.(viša doza) uskolisni

*nisu registrirani u Hrvatskoj za tu namjenu

1)u malom volumenu

2)u većem volumenu

 

Upotrebom linka http://www.fitopromet.hr/  otvara se stranica FITOPROMETA d.o.o. sa programom zaštite svih kultura i svih PESTICIDA koji se nalaze u prometu tvrtke FITOPROMET d.o.o.
Web development i hosting: softwise.hr / ictmedia.hr