Zaštita mrkve od korova

Slak

Slak

Kod uzgoja mrkve na većim površinama kemijska zaštita od korova neizbježni je zahvat, jer korovi počinju nicati prije mrkve a brži im je porast pa onemogućavaju nicanje mrkve ili pak mogu „ugušit“ mladi nasad.

Izbor herbicida te vrijeme njihove primjene ovisi o sastavu korova (širokolisni ili uskolisni, jednogodišnji ili višegodišnji), veličini korova te tipu tla i načinu uzgoja mrkve. Ako u nasadu prevladavaju uskolisni korovi onda se u tlo dodaje neki od herbicida na bazi trifluralina, a širokolisni korovi se suzbijaju nakon nicanja mrkve (u fazi 3 - 5 lista) herbicidima na bazi linurona. Nakon nicanja korova ali prije nicanja mrkve može se primijeniti i neki od totalnih herbicida. Korovi se uništavaju i mehanički međurednom kultivacijom.

Herbicidi koji imaju dozvolu u hrvatskoj i svijetu za primjenu u kulturama iz porodice (lat. Apiaceae).

(tablica iz knjige Štetočinje povrća, M. Maceljski i suradnici )

Kultura

Djelatna tvar

l/ha  kg/ha

Vrijeme primjene

Spektar djelovanja

mrkva

peršin

pastrnjak

kopar

trifluralin

1,5 – 2,5

prije sjetve inkorporacijom

jednogod.širokolisni, jednogod.uskolisni korovi

mrkva

peršin

celer

pastrnjak

komorač

kopar

glifosat

2 - 4 l 1)

ili

4 - 8 l 2)

nakon sjetve a prije nicanja kulture

suzbija sve iznikle korove

mrkva

peršin

celer

pastrnjak

komorač

kopar

sulfosat

2 - 4 l 1)

ili

4-8 l 2)

nakon sjetve a prije nicanja kulture

suzbija sve iznikle korove

mrkva

peršin

celer

pastrnjak

komorač

kopar

dikvat

2 - 3

nakon sjetve a prije nicanja ili pred sadnju

suzbija sve iznikle korove

mrkva

peršin

celer

pastrnjak

komorač

kopar

glufosinat

3 - 4

nakon sjetve a prije nicanja ili pred sadnju

suzbija sve iznikle korove

mrkva

celer*

peršin*

linuron

2,0

nakon sjetve, prije nicanja

jednogodišnji širokolisni korovi

mrkva

pastrnjak

pendimetalin

3 - 4

nakon sjetve,prije nicanja

jednogodišnji uskolisni i neki širokolisni korovi

mrkva

S-metolakor

metolakor

1 - 1,2

1 - 2

nakon sjetve, prije nicanja

jednogodišnji uskolisni i neki širokolisni korovi

mrkva

celer*

peršin*

prometrin

1,5 - 3

nakon sjetve prije nicanja tj. pred sadnju

jednogodišnji širokolisni korovi

mrkva

pastrnjak

metribuzin

0,25 - 0,5

nakon sjetve, prije nicanja

jednogodišnji širokolisni korovi

mrkva

peršin*

fluazifop-p-butil

1,5 (2 - 4)

nakon nicanja korova

jednogod. (niža doza) i višegod. (viša doza) uskolisni

mrkva

peršin*

setoksidim

1 - 2,5 (4)

nakon nicanja korova

jednogod. (niža doza) i višegod. (viša doza) uskolisni

*nisu registrirani u Hrvatskoj za tu namjenu

1)u malom volumenu

2)u većem volumenu

Izdvojeni sadržaj