Načini uzgoja mrkve

Primjena  lutrasila na niskim tunelima unutar ZP

Primjena lutrasila na niskim tunelima unutar ZP

Mrkva je kultura koja se isključivo uzgaja na otvorenom, iako je moguć uzgoj u zaštićenim prostorima. 

Mrkva uzgojena u zaštićenom prostoru može se brati već u travnju kad postiže visoku cijenu prodavana kao „mlada“  na vezice.Nakon berbe rane mrkve koja u prosjeku traje oko 20 - ak dana obično se sade rajčica, paprika ili krastavci koji sađeni  sredinom svibnja daju plodove prije glavne sezone pa u kombinaciji s mrkvom opravdavaju ekonomsku isplativost zaštićenog prostora. Mrkva je dobra pretkultura jer tlo iza nje ostaje rahlo.

U zaštićeni prostor mrkva se može sijati u veljači. Za što ranije nicanje treba voditi računa da sjetveni sloj bude vlažan a nicanje će se ubrzati ako se posijane gredice prekrije perforiranom PE folijom a u večini slučajeva se to čini netkanim paučinastim materijalom, lutrasil folijom (tzv. „agril“ folijom). Prekrivanjem nekim od ovih materijala postiže se temperatura viša za 2 - 3°C u sjetvenoj zoni a istodobno se čuva vlaga te struktura tla. Pospješenim nicanjem i berba se pomiče na ranije rokove (10 - 14 dana).

Lutrasil folija ("agril" folija)

Primjena lutrasil folije omogućuje povoljne mikroklimatske prilike za biljke, jer propušta svjetlo (80 - 94 %), vodu, kišu i zrak, a zadržava prašinu i druge nečistoće. Sprječava i negativno djelovanje vjetra na biljke i tlo te onemogućuje napad insekata i virusa.
Lutrasil je UV - stabiliziran i može se koristiti dvije do tri sezone ako se pravilno održava. Osim toga, vrlo je elastičan tako da se njime lako rukuje, a postavlja se lako i jednostavno.
Pritisak lutrasil folije na biljke može se usporediti s pritiskom kapi vode, tako da se folija neposredno postavlja preko usjeva, bez nosača i zatezanja, samo se učvrsti na krajevima kako je ne bi podigao i otpuhao vjetar. Tlo se ispod folije brže zagrijava a noću sporije hladi, tako da su i temperaturna kolebanja manja. Kapljice vode zbog zalijevanja ili kipe polako prolaze kroz pore i ravnomjerno padaju na biljke i zemlju. Zbog toga se ne stvara pokorica, jer se tlo postupno suši. Zračna vlaga polako isparava tako da se ne stvara kondenzacija, a temperatura ispod folije povećava se i do 5 °C. Folija ubrzava proizvodnju povrća za 10 do 30 dana.

Kod uzgoja mrkve na otvorenom najviše se pažnje posvećuje navodnjavanju te zaštiti od korova, bolesti i štetnika.

Izdvojeni sadržaj