Morfološka svojstva mrkve

Korijen mrkve

Korijen mrkve

Da bi prelazak mrkve iz vegetativne u generativnu fazu bio moguć (tj. da mrkva razvije reproduktivne organe te se time omogući razvoj sjemena) ona u juvenilnoj fazi (fazi mladih biljčica) mora proći vernalizaciju, odnosno kroz određeni period niskih temperatura (1 - 10°C). Ako nakon sjetve nastupi duži period niskih temperatura može doći do neželjene prijevremene cvatnje u prvoj godini uzgoja. Korijen mrkve koji nosi cvat nije upotrebljiv za konzumaciju.

Zadebljali korijen mrkve koji se koristi kao namirnica sastoji se od epikotila /skraćena stabljika/, hipokotila te od dijela pravog korijena na kojem se nalaze postrani korjenčići.

Na skraćenoj stabljici nalazi se lišće koje je perasto sastavljeno s rascjepkanim liskama i dlakavo. Listovi  su na dugim peteljkama koje su proširene na bazi i formirane u rozetu.. Mrkva je dvogodišnja biljka koja u prvoj godini razvija samo vegetativne dijelove, dok  u drugoj godini prelazi u generativnu fazu formirajući reproduktivne dijelove.

Cvjetovi su pentamerni /na bazi roja 5/ bijele ili žućkaste boje a sastavljeni su u cvat štitac.

Plod mrkve je kalavac a sastoji se od 2 jednosjemena plodića koji se razdvajaju.

Sjeme je jednosjemeni plod, sitno je a jedan gram sadržava 700 - 900 sjemenki.

Izdvojeni sadržaj