Zaštita luka od korova

Usjev luka čist od korova

Usjev luka čist od korova

Korovi predstavljaju problem kod uzgoja luka naročito kod direktne sjetve sjemena jer korov brže niče od luka pa ga u svakom slučaju treba uništavati jer će u protivnom već razvijene biljčice korova spriječiti razvoj luka -  „ugušit će ih“.

Na većim uzgojnim površinama primjena herbicida je neizostavna radnja u njezi nasada luka.

Samo je mali broj herbicida registriran za primjenu u luku pa se pri korištenju istih treba posavjetovati sa proizvođačima herbicida ili njihovim distributerima kako primjenom krivih preparata ili eventualno nepropisnom primjenom preporučenih ne bi došlo do uništenja nasada luka.​

Izdvojeni sadržaj