Zaštita krastavaca od korova

Rotokultivator- oruđe za međurednu kultivaciju

Rotokultivator- oruđe za međurednu kultivaciju

Pirmjenom crne polietilenske folije onemogućeno je nicanje korova koji ionako predstavljaju problem jer u Republici Hrvatskoj nije registriran ni jedan herbicid za primjenu u krastavcima. 

Korovi u međurednom prostoru pak se mogu uništiti mehanički ako se krastavci uzgajaju uz potporanj ili pak se može primijeniti neki totalni herbicid ali uz dobru zaštitu krastavaca kako ne bi došli u kontakt s herbicidom na bazi aktivne tvari glifosat. U novije vrijeme krastavci se uzgajaju isključivo na crnoj malčiranoj foliji pa se herbicidi i ne koriste jer se korovi javljaju samo u trakama između folija

Za suzbijanje korova u krastavcima kod nas nema registriranih herbicida. Koriste se preparati na bazi aktivnih tvari kao što su: fluazifop-p-butil, kvizalofop-P-etila, kvizalofop R-tefuril itd. Korov je potrebno tretirati prije sadnje i poslije sjetve te pre nicanja. 

Pri uzgoju kornišona tj. krastavaca za kiseljenje treba imati na umu da se oni beru svaki drugi dan pa ako je nužno koristiti neke od pesticida treba birati one sa što kraćom karencom.

Izdvojeni sadržaj