Gnojidba krastavaca

Krastavac kornišon

Krastavac kornišon

Primjena organskog gnojiva na parcelama namijenjenim za uzgoj krastavaca poželjna je jer se uz osiguravanje hraniva na taj način tlu osigurava i povoljna mrvičasta struktura te optimalan kapacitet za zrak i vodu. U tlo se dodaje 25 - 50 t/ha stajskog gnoja. ​

Količina mineralnih gnojiva koja se unosi u tlo unosi u fazi obrade ovisi o načinu uzgoja te o očekivanom prinosu. Za Prinos od 10 t krastavci utroše 50 kg N, 16 kg P2O5, 55 kg K2O  i 10 kg MgO. 

Kod pripreme tla za sjetvu ili sadnju dodaje se: 400 kg/ha NPK 5 - 20 - 30 + 26 SO3 ili 500 kg/ha NPK 7 - 14 - 21 + 2 MgO + 18 SO3 te 200 kg/ha Uree 46 % N.

Poslije svake druge ili treće berbe krastavci se prihranjuju folijarno i to 0,5 % - tna otopina Uree 46 % N dok su listovi još mladi, a 1 % - tna otopina Uree 46 % N kada je list potpuno razvijen. Može se prihranjivati Fertinom P za povrće u koncentraciji 1 - 2 %, broj tretiranja barem 2 - 3 puta u razmacima prskanja 10 - 14 dana.

1 t prinosa iznosi iz tla sljedeće količine hranjiva:

Hranjivo

Kg hranjiva / 1 t prinosa ploda

N

2,0

P2O5

3,2

K2O

2,0

MgO

0,7


Potrebnu količinu fosfornih, kalijevih i magnezijevih gnojiva potrebno je dodati u pripremi tla za sjetvu/sadnju, dok je potrebnu količinu dušičnih gnojiva potrebno podijeliti tijekom vegetacijskog ciklusa (ukupnu količinu dušičnih gnojiva podijeliti na tjedne porcije). Gnojiva se mogu dodavati i kroz sustav natapanja.

Primjer izračuna gnojidbe krastavaca na otvorenom na osnovu prosječnog prinosa od 40 t/ha i sljedećih vrsta gnojiva:

Iznošenje hranjiva:

        66 kg N/ha

        34 kg P2O5/ha

        156 kg K2O/ha

Gnojidbena preporuka:

        73 kg N/ha

        97 kg P2O5/ha

        287 kg K2O/ha

Gnojiva:

        NPK = 5:14:30    825 kg/ha

        N  = Urea       27 kg/ha

        P  =

        K  =

 Prihrana:

         4 x prihrana od 18 kg KAN/ha

Optimalna formulacija NPK gnojiva: 5 : 10 : 30

Bilanca hraniva (suvišak ili manjak):

       N = 0 kg/ha

       P2O5 = 19 kg/ha

       K2O  = -40 kg/ha

Iznošenje hranjiva:

        66 kg N/ha

        34 kg P2O5/ha

        156 kg K2O/ha

Gnojidbena preporuka:

        73 kg N/ha

        97 kg P2O5/ha

        287 kg K2O/ha

Gnojiva:

        NPK = 7 : 14 : 21    1030 kg/ha

         N  =

         P  =

         K  =

  Prihrana:

         4 x prihrana od 18 kg KAN/ha

Optimalna formulacija NPK gnojiva: 5 : 10 : 30

Bilanca hraniva (suvišak ili manjak):

       N = 19 kg/ha

       P2O5 = 47 kg/ha

       K2O  = -71 kg/ha


Izdvojeni sadržaj