Sjetva graška

Mahuna graška

Mahuna graška

Sjetva jaroga graška treba se obavit što je moguće ranije (potkraj veljače, početkom ožujka).

Ranije sijani usjev pokrije tlo i smanji mogućnost zakorovljavanja, odnosno završi vegetaciju do sušnog razdoblja. Sije se na dubinu 4 - 6 cm na težim tlima, a na lakšim i pjeskovitim (toplijim) tlima sije se na dubinu 6 - 8 cm, uz obvezno valjanje tla ili sijaćicom s valjkom, koja valja traku u koju je posijan grašak.

Niski kultivari siju se u dvoredne, troredne ili četveroredne trake s razmakom između traka od 60 cm. Visoki se kultivari siju u dvoredne trake s razmakom od 60 - 80 cm koje omogućavaju prohod za višekratnu berbu. kod visokih kultivara se između redova postavlja potporanj, u tu svrhu mogu poslužiti grane ili pak se postavlja plastična mreža na kolce. U čistoj kulturi sije se 80 - 100 klijavih zrna na m2, odnosno 200 - 250 kg/ha, ovisno o apsolutnoj masi sjemena. Sjetvu treba obaviti do sredine ožujka, kada započinju i ostali proljetni radovi. Što je kasnija sjetva ili što je lošija priprema tla, siju se više norme po jedinici površine.

Izdvojeni sadržaj