Zaštita cvjetače od štetnika

Imago malog kupusara

Imago malog kupusara

Ekonomski značajni štetnici cvjetače: kupusni buhači, kupusna muha, kupusni moljac, kupusna lisna uš, mali i veliki kupusar i dr..

Kupusni buhači (lat. Phyllotreta sp), kupusna muha (lat. Delia radicum), kupusna lisna uš (lat. Brevicoryne brassicae), kupusni moljac (lat. Plutella xylostella), lisne sovice, veliki kupusar (lat. Pieris brassicae), mali kupusar (lat. Pieris rapae), kupusna pipa šiškarica, duhanov resičar.

Kupusni buhači najveće štete rade odrasli oblici (imago) hraneći se lišćem mladih biljčica.

Kupusna muha prezimi kao kukuljica u tlu: kad temperature pređu 12°C izlijeću muhe koje polažu jajašca na vrat korijena. Nakon 3 - 8 dana iz jaja izlaze ličinke koje se ubuše u korijen i tu ostaju tijekom svog života praveći štete izjedanjem.

Kupusna lisna uš

Kupusni moljac prezimljuje kukuljica  a ponekad i leptir. U travnju izlijeću leptiri (lete u sumrak) polažu jaja iz kojih se za 3 - 7 dana razviju gusjenice koje prave štete izjedajući lišće u razdoblju od 9 - 14 dana kada se kukulji. Stadij kukuljice traje 7 - 14 dana. Time završava životni vijek jedne generacije kupusnog moljca. Tijekom godine u kontinentalnom dijelu 3 - 4 generacije a na mediteranu 4 - 6. Generacije se često preklapaju i štete nanose tijekom čitave vegetacije.

Veliki i mali kupusar  imaju 2 - 3 generacije godišnje, prezimljuje u stadiju kukuljice, leptire lete krajem travnja i početkom svibnja, odlažu jaja iz kojih za 10 - ak dana izlaze gusjenice. One prave štetu izjedajući lišće. Stadij gusjenice traje 3 - 4 tjedana.

Ključ za prepoznavanje šteta od insekata na glavicama i lišću (iz knjige „ŠTETOČINJE POVRĆA“, M. Maceljski i suradnici)

Lišće izgrizeno, sluzavi tragovi

puževi

Nadzemni dijelovi žute, vanjsko lišće propada

nematode smeđe pjegavosti korijena

Srčano lišće zakovrčano prema dolje, glave se ne formiraju

kupusna muha srčikarica

Rubovi lišća se kovrčaju,lišće se suši,na naličju sitni kukci pokriveni ljepljivom prevlakom brašnjava izgleda

kupusna lisna uš

Lišće puno svijetlih točkica,suši se,na lišću šareni crvenkasti ili zelenkasti plosnati insekti

kupusne stjenice

Lišće puno okruglasti rupica i sitnih kukaca koji skaču

kupusni buhači

Lišće izgrizeno u obliku prozorčića ili čipke,kasnije jače izgrizeno,glave izbušene;gusjenice zelenkaste sužene prema obim stranama,duge 12mm

kupusni moljac

Lišće izgrizeno,velike rupe, katkad ostaju samo žile

Gusjenice šarene (crno-žuto-zelene),žive u skupini.do 5 cm

kupusari

Zelene ili zelenosmeđe,pojedinačne do4 cm

lisne sovice

S tamnim prugama,periodično masovno,do 4 cm

žuta kukuruzna sovica

Zelenkastosive,periodično masovno,do 25 mm

metlica

Na peteljkama lišća i glava žute, kasnije crne kvržice

duhanov trips

U Dalmaciji glave izbušene od beznožnih ličinki,izbušeni dijelovi pocrne

mala repičina pipa


Insekticidi koji imaju dozvolu za primjenu u Hrvatskoj kod kupusnjača (iz knjige „ŠTETOČINJE POVRĆA“, M. Maceljski i suradnici)

Aktivna tvar

Dozvoljena namjena

Doza ili koncentracija

Karenca (br. dana)

tiametoksam

kupusna lisna uš

0,15 - 0,2 kg/ha

7

pirimifosmetil

Štitasti moljac

0,05 - 0,1% ; 0,5 - 1 l/ha

28

triazamat

Kupusna lisna uš

0,25 - 0,5 l/ha

28

dazomet

Kupusna nematoda

4 - 6 kg/ar

42

Bacillus thuringiensis

kupusari

0,4 - 0,6 kg/ha

7,21 za kiseljenje

beta - ciflutrin

Lisne sovice, kupusari,kupusna lisna uš

0,3 - 0,5 l/ha

7

Bacillus thuringiensis

kupusar

1 - 1,5 kg/ha

7,21 za kiseljenje

dimetoat

Kupusna muha

Zalij. 0,1% ; 0,5 l/m2

42

Kupusna muha

Prsk. 0,1% ;  1 l/ha

42

Lisne uši

0,1% ; 1 l/ha

42

imidakloprid

Kupusna lisna uš, lisne sovice

Namakanje rasada 0,1% ; 1 l/ha

Određena rokom primjene

alfacipermetrin

Kupusni moljac

0,08 - 0,12 l/ha

28

klopirifos - etil

Štetnici u tlu

Tret. tla 60 - 80 ml/ar

42

klopirifos - etil

Kupusna muha, štetnici u tlu

Tret. tla 0,5 - 0,6 kg/ar

42

alfacipermetrin

Kupusni moljac

0,08 - 0,12 l/ha

28

klopirifos - etil

Štetnici u tlu

Tret. tla 60 - 80 ml/ar

42

klopirifos - etil

Kupusna muha, štetnici u tlu

Tret. tla 0,5 - 0,6 kg/ar

42

heptenofos

Lisne uši

0,05 - 0,1%

7

lambda cihalotrin

Kupusna moljac, lisne sovice, kupusari

0,3 - 0,4 l/ha

14

Kupusna lisna uš

0,3 - 0,4 l/ha

14

diklorvos

Kupusna lisna uš

0,3 - 0,4 l/ha

14

Lisne uši

0,05 - 0,1% (u zatv. prostoru iznad biljaka)

7

malation

Kupusna lisna uš

0,15 - 0,25%

14

dimetoat

Kupusna muha

Zalij. 0,1% ; 0,5 l/m2

42

Kupusna muha

Prsk. 0,1%

42

Lisne uši

0,075-0,1%

42

klorpirifos- etil

Štetinici u tlu

Tret. tla 60 - 80 ml/ar

42

pirimifosmetil

Štitasti moljac

0,05 - 0,1%

14

pirimikarb

Lisne uši

0,08 - 0,12% ; 0,8 - 1,2 kg/ha

14

pirimikarb

Lisne uši

0,04 - 0,06% 0,4 - 0,6 kg/ha

14

klorpirifos- etil

Štetnici u tlu

60 - 80 ml/ar

42

Malation

buhači, stjenice, lisne uši

0,15 - 0,25%

14

malation

buhači, stjenice, lisne uši

20 - 30 kg/ha

14

klorpirifos -.metil

Kupusni moljac kupusari

1 l/ha

21

Klorpirifos -.metil

kupusari

1,25 l/ha

21

dimetoat

Kupusna muha

Zalij. 0,1% ; 0,5 l/m2

42

Kupusna muha

Prsk. 0,1%

42

Lisne uši

0,075 - 0,1%

42

esvenvalerat

Kupusni moljac

0,15 - 0,2 l/ha

28

Bacillus thuringiensis

Kupusari, metlica

0,3 - 1 kg/ha

7,21 za kiseljenje

foksim

Štetnici u tlu

Tret. tla 0,8 - 1 kg/ar

42

Volatonizirano gnojivo 15-15-15 s 1% foksima

Štetnici u tlu

Tret. tla 3 - 4 kg/ar

42

dimetoat

Kupusna muha

Zalij. 0,1% ; 0,5 l/m2

42

Kupusna muha

Prsk. 0,1%

42

Lisne uši

0,075-0,1%

42


Izdvojeni sadržaj