Zaštita celera od korova

Osjak

Osjak

Izbor herbicida te vrijeme njihove primjene ovisi o sastavu korova (širokolisni ili uskolisni, jednogodišnji ili višegodišnji), veličini korova te tipu tla i načinu uzgoja celera.

Prije presađivanja može se primijeniti preparat na bazi trifluralina.

Prije nicanja korova (pre - emergence) mogu se primijeniti kontaktni hericidi na bazi dikvata, glufosinata, glifosata i sulfosata. Ili pak se primjenjuju hebicidi s rezidualnim djelovanjem kao što su preparati na bazi linurona.

Celer je osjetljiv na primjenu herbicida prije nicanja pa se herbicidi češće koriste poslije nicanja korova (post – emergence).

Nakon nicanja korova (post - emergence): prometrin, afalon.

Kultura

Djelatna tvar

l/ha  kg/ha

Vrijeme primjene

Spektar djelovanja

mrkva

peršin

pastrnjak

kopar

trifluralin

1,5 – 2,5

prije sjetve inkorporacijom

jednogod.širokolisni, jednogod.uskolisni korovi

mrkva

peršin

celer

pastrnjak

komorač

kopar

glifosat

2 - 4 l 1)

ili

4 - 8 l 2)

nakon sjetve a prije nicanja kulture

suzbija sve iznikle korove

mrkva

peršin

celer

pastrnjak

komorač

kopar

sulfosat

2 - 4 l 1)

ili

4 - 8 l 2)

nakon sjetve a prije nicanja kulture

suzbija sve iznikle korove

mrkva

peršin

celer

pastrnjak

komorač

kopar

dikvat

2 - 

nakon sjetve a prije nicanja ili pred sadnju

suzbija sve iznikle korove

mrkva

peršin

celer

pastrnjak

komorač

kopar

glufosinat

3-4

nakon sjetve a prije nicanja ili pred sadnju

suzbija sve iznikle korove

mrkva

celer*

peršin*

linuron

2,0

nakon sjetve

prije nicanja

jednogodišnji širokolisni korovi

mrkva

pastrnjak

pendimetalin

3 - 4

nakon sjetve, prije nicanja

jednogodišnji uskolisni i neki širokolismi korovi

mrkva

S-metolakor

metolakor

1 - 1,2

1 - 2

nakon sjetve, prije nicanja

jednogodišnji uskolisni i neki širokolismi korovi

mrkva

celer*

peršin*

prometrin

1,5 - 3

nakon sjetve prije nicanja tj. pred sadnju

jednogodišnji širokolisni korovi

mrkva

pastrnjak

metribuzin

0,25 - 0,5

nakon sjetve

prije nicanja

jednogodišnji širokolisni korovi

mrkva

peršin*

fluazifop-p-butil

1,5 (2 - 4)

nakon nicanja korova

jednogod.(niža doza) i višegod.(viša doza) uskolisni

mrkva

peršin*

setoksidim

1 - 2,5 (4)

nakon nicanja korova

jednogod.(niža doza) i višegod.(viša doza) uskolisni

*nisu registrirani u Hrvatskoj za tu namjenu

1)u malom volumenu

2)u većem volumenu

Herbicidi koji imaju dozvolu u hrvatskoj i svijetu za primjenu u kulturama iz porodice (lat. Apiaceae). (Tablica iz knjige Štetočine povrća, M. Maceljski i suradnici )

Korovi se uništavaju i mehanički, međurednom kultivacijom.

Izdvojeni sadržaj