Sadnja celera

Poluautomatizirana sadnaja celera

Poluautomatizirana sadnaja celera

Sadi se na dobro pripremljeno tlo sitno zrnaste strukture. Pri sadnji treba paziti da se presadnica sadi na istu dubinu na kojoj je bila u zaštićenom prostoru.

Plodored za celer

Celer kao i ostale kulture iz porodice štitarki moraju se uzgajati u plodoredu.

Na istu površinu dolaze svakih 4 - 5 godina.Razlog tome su zajednički nametnici koju ugrožavaju uzgoj. Pošto se celer u pravilu uzgaja iz presadnica, njegova sadnja slijedi tek krajem svibnja ili u lipnju, pa se na površini namijenjenoj za sadnju celera prije toga može uzgajati neko ozimo ili proljetno povrće (salata, špinat, matovilac, luk srebrenac).

Sadnja celera

Celer korjenaš se sadi na razmak između redova 50 cm a u redu 20 - 40 cm ovisno o sorti odnosno planiranom vremenu berbe. Rebraš se sadi na razmak od 40 cm između i 25 cm u redu a listaš na 40 cm u redu a između redova na razmak od 1 - 2 cm.

Sadnja ovisno o površini i dostupnoj mehanizaciji može biti ručna ili strojna.

Ranije je spomenuto da celer ulazi u fazu vernalizacije kao jako mlada biljčica pri temperaturama od 4 - 14°C te da je u takvim uvjetima dovoljno svega 10-tak dana kako bi biljka uspješno prošla kroz tu fazu. Na taj način doći će do prijevremenog prorastanja cvjetne stapke te cvatnje što nije poželjno. U svrhu sprečavanja prijevremene cvatnje  celer se uzgaja isključivo iz presadnica.  Presadnice se uzgajaju u zaštićenim prostorima u uvjetima kontrolirane mikroklime gdje temperatura tijekom uzgoja mora biti viša od 16°C.

Sadnja celera obavlja se krajem svibnja i tijekom lipnja te se tako na planiranoj površini ostavlja vremena za uzgoj neke od zimskih ili rano proljetnih povrtnih kultura koje se „skinu“ do početka sadnje celera. 

Izdvojeni sadržaj