Zaštita brokule od bolesti

Simptomi kupusne kile na korijenu brokule

Simptomi kupusne kile na korijenu brokule

Najznačajnije bolesti koje se javljaju na brokuli u toku vegetacije mogu značajno smanjiti urod i kvalitetu uroda. Najznačajnije bolesti na brokuli jesu sljedeće: kupusna kila (lat. Plasmodiophora brassicae), plamenjača kupusa (lat. Peronospora parasitica), lat.  Pythium spp., lat. Rhizoctonia solani, lat. Olpidium brassicae, lat. Alternaria brassicae te lat. Phoma lingam). Fuzarijsko venuće (lat. Fusarium oxysporum – conglutinans), venuće izazvano fitoftorom (lat. Phytophtora megasperma), bijela hrđa (lat. Albugo candida), suha trulež kupusa (lat. Phoma lingam), mumifikacija glave kupusa (lat. Sclerotinia sclerotiorum), pepelnica (lat. Erysiphe cruciferarum), koncentrična pjegavost kupusnjača (lat. Alternaria spp.).

Kupusna kila (lat. Plasmodiophora brassicae)

Ovo je bolest kod koje se simptomi manifestiraju na korijenu. Javljaju se kvrge na glavnom i sekundarnom korijenu te na taj način umanjuju funkcionalnost korijena. S nefunkcionalnim korijenom biljke ne dobivanju vodu, gube turgor te se suše. Najpogodnije temperature za razvoj bolesti su 18 - 23°C (razvoj gljive mogući u rasponu od 9 - 30°C). Da bi došlo do zaraze uz optimalnu temperaturu tlo treba biti zasićeno vodom više od 45% od ukupnog kapaciteta tla za vodu.

Pojava ove bolesti učestalija je na kiselijim tlima. Iz tog razloga uz pravilni plodored (na istu površinu ne smije se uzgajati niti jedna kultura iz porodice kupusnjača u razdoblju od 5 - 6 godina) i kalcifikacija tla je preventivna mjera koja se primjenjuje u borbi protiv kupusne kile. Na vrijednosti pH od 7,5 onemogućen je razvoj gljive. Kalcifikacija se ne obavlja od jednom već postupno kroz nekoliko godina.

Kemijska zaštita: potapanjem presadnica neposredno prije sadnje u 0,1% - tnu otopinu karbendazima smanjuje se zaraza ili pak tretiranje fungicidima na bazi karbendazima ako se bolest pojavi.

Plamenjača kupusa (lat. Peronospora parasitica)

Razvoju bolesti pogoduje kad su noćne temperature 9 - 16°C a kad dnevne ne prelaze 24°C te visoka vlaga zraka. Pri uzgoju presadnica primjenjuju se fungicidi na bazi propioneba ili mankozeba u prvom prskanju a u drugom prskanje na bazi metalaksila ili benalaksila. Pred sadnju trebao bi se primijeniti neki kontaktni fungicid na bazi bakra. Ako se poštuje plodored, primjenjuje odgovarajući razmak sadnje (u pregustom sklopu se stvara visoka vlaga zraka) te rasađuju zdrave presadnice u toku vegetacije brokulu nije potrebno tretirati fungicidima protiv ovog uzročnika bolesti.

Polijeganje rasada

Polijeganje rasad izaziva više vrsta gljiva (lat. Pythium spp., lat. Rhizoctonia solani, lat. Olpidium brassicae, lat. Alternaria brassicae te lat. Phoma lingam).

Kao što ime bolesti govori ove vrste gljiva uzrokuju polijeganje mladih biljčica netom posađenih.

Fungicidi dopušteni u našoj zemlji za suzbijanje bolesti kupusnjača

Fungicidi

Azoxystrobin (brokula, cvjetača, kelj pupčar, kelj – sve na otvorenom)

pjegavosti lista,  bijela hrđa

1 lit./ha (2x) (najmanji razmak tretiranja 10 dana)

K = 14 dana

Chlorothalonil (brokula, kelj pupčar, cvjetača)

plamenjača, siva plijesan

2,1 lit./ha (2x)

K = 7 dana

Chlorothalonil (presadnice brokule, kelja pupčara i cvjetače – na otvorenom i zaštićenom)

plamenjača

1,7 lit./ha (2x)

OVP

Trifloksistrobin (25 %), tebukonazol (50 %) (brokula, cvjetača)

Alternaria, Phoma, Albugo, Erysiphae, Mycospherella

0,4 kg/ha (2x) (najmanji razmak tretiranja 21 dan)

K = 21 dan

Trifloksistrobin (25 %), tebukonazol (50 %) (kelj pupčar, kupus)

Alternaria, Phoma, Albugo, Erysiphae, Mycospherella

0,4 kg/ha (3x) (najmanji razmak tretiranja 21 dan)

K = 21 dan

Azoksistrobin (250 g/l) (kupusnjače)

Altarnaria, Albugo, Peronospora, Erysiphae

1,0 lit./ha (2x) (razmak tretiranja 8-12 dana)

K = 14 dana

Difenkonazol (250g/l) (kupusnjače -kupus, kelj pupčar, kelj)

Altarnaria, Leptosphaeria, Pseudocercosporella

0,3 - 0,5 lit./ha (najmanji razmak tretiranja 15 dana)

K = 21 dan

Difenkonazol 250 g/l (kupus)

Alternaria, Mycosphaerella

0,5 lit./ha

K = 21 danPripravcima za suzbijanje biljnih bolesti na kupusnjačama moguće je dodati i kvalitetnija sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja, npr. Silwett, Inex-A i sl. u propisanim količinama. Na smanjenje negativnog utjecaja visokih temperatura i pojačane sunčane radijacije na gotovo svim povrtnim kulturama dobili primjenom različitih organskih biostimulatora u kombinaciji s folijarnim hranjivima s naglašenim sadržajem fosfora, kalija (i mikroelemenata). Dobro je folijarna hranjiva koristiti preventivno, u više navrata sa smanjenim količinama, a dobro se miješaju sa svim preporučenim fungicidima (izuzev bakarnih fungicida) i insekticidima za zaštitu kupusnjača.  

Izdvojeni sadržaj