Sadnja brokule

Nasad brokule

Nasad brokule

U dobro pripremljeno i vlagom zasićeno tlo brokula se sadi na razmake različitih dužina ovisno o habitusu kultivara.

Plodored za brokulu

Zbog bolesti i nametnika koje dijeli s ostalim kulturama iz porodice kupusnjača ne smije se uzgajati u plodoredu s tim kulturama najmanje 3 - 4 godine.

Proljetna brokula zbog kratke vegetacije nakon berbe omogućuje uzgoj kultura kao što je grah mahunar, cikla ili poriluk dok jesenskoj brokuli pretkulture mogu biti salata, grašak ili rani krumpir i špinat. Brokula se može proizvoditi kao međukulturna između redova rajčice, salate, graha mahunara ili graha zrnaša, jer uspravnim rastom ne zauzima mnogo prostora, a dospijeva za berbu kasnije od navedenih kultura.

Sadnja brokule

Manje bujni kultivari obično sade na razmak 50 x 50 cm, odnosno da se postigne sklop od 4 biljke/m2 , a bujniji kultivari se sade na razmak između redova 60 - 80 cm a unutar redova 40 - 70 cm.

Vrijeme sadnje ovisi  o tipu kultivara koji se namjerava uzgajati a mogući rokovi sadnje navedeni su u sljedećoj tablici.

Kultivari

Sjetva mjesec/tjedan

Sadnja mjesec/tjedan

Berba mjesec/tjedan

Kontinentalno područje

rani

2/3 – 3/1

3/4 – 4/1

5/3 – 6/2

jesenski

5/2 – 6/2

6/2 – 7/2

9/1 – 11/2

Mediteransko područje

jesenski

6/3 – 7/2

7/3 – 8/2

9/4 – 12/4

ozimi

7/3 – 8/2

8/3 – 9/2

1/1 – 4/4

Izdvojeni sadržaj