Berba brokule

Berba brokule

Berba brokule

Brokula se bere prije nego se cvjetovi počnu otvarati . Cvat se reže s dijelom stabljike (15 - 20 cm) od koje se odvoje listovi.

Odmah nakon berbe brokulu je potrebno hladiti. Na temperaturi od 20°C traje 3 dana nakon čega požuti i vene. Ako pak se omota u foliju velike gustoće rok održivosti joj se produljuje na 12 dana pri istoj temperaturi. Omata se svaki cvat posebno tako da se folija priljubi uz brokulu. U hladnjačama se može čuvati 8 - 10 dana na temperaturi od 0°C i relativnoj vlazi zraka 95%.

Izdvojeni sadržaj