Baza znanja

Voće i povrće

Voće i povrće

Baza znanja kreirana je na stranicama Pinove kako bi našim korisnicima omogučili da na jednom mjestu imaju uvid u agrotehniku većine voćarskih i povrćarskih kultura te vinove loze.

Zaštita krastavaca od korova

Pirmjenom crne polietilenske folije onemogućeno je nicanje korova koji ionako predstavljaju problem jer u Republici Hrvatskoj nije registriran ni jedan herbicid za primjenu u krastavcima. 

Plodored za suncokret

Suncokret ne podnosi monoprodukciju, ali je zato dobar predusjev i za pšenicu i za kukuruz. Ne treba ga uzgajati neposredno poslije razoravanja travnjaka i poslije višegodišnjih mahunarki. U sušim područjima, lucerna može biti nepodesan predusjev za suncokret jer isušuje zemljište, a naročito dublje slojeve iz kojih se suncokret snabdjeva vodom u kritičnim periodima. 

Zaštita ječma od štetnika

Štetnici djeluju na smanjenje kvalitete prinosa zrna i količinu prinosa zrna. Potrebno je primijeniti sredstva za zaštitu bilja u njihovom suzbijanju i to ona koja su registrirana u tu svrhu.

Morfologija pšenice

Građa pšenice je karakteristična za građu svih strnih žitarica.

Sjetva šećerne repe

Sjeme šećerne repe u prirodnim uvjetima slabo klija i niče i računa se da od posijanog sjemena oko 30 % propada. Zato se posebna pažnja posvećuje proizvodnji i doradi sjemena. Sjeme se može dorađivati s omotačem (u omotač se ugrađuju zaštitna sredstva), bez omotača i pilirano. Pilirano sjeme treba upiti više vode u vrijeme klijanja, pa to u uvjetima suše predstavlja nedostatak. Sjeme s omotačem ima izjednačen oblik i veličini što omogućuje precizniju sjetvu.

Obrada i priprema tla za zob

Obrada tla za ozimu zob (također i za jaru zob) obavlja se prema sustavu obrade tla za ozimine, ovisi svakako o pretkulturi, a pripremi se pristupa ranije nego za pšenicu jer se i sije ranije.

Navodnjavanje krastavca

Zbog velikih listova koje razvija, krastavac ima veliku transpiracijsku površinu preko koje tijekom sunčanih i vrućih dana gubi veću količinu vlage, koju ionako površinski korijen ne može nadomjestiti iz zaliha vode u dubljim slojevima tla.

Obrada i priprema tla kukuruza

U osnovnoj obradi tla za kukuruz posebno je važno: optimalna dubina osnovne obrade i strojevi za izvođenje osnovne obrade. Dopunska obrada tla dalje preuzima zadatak dovršenja obrade u smislu stvaranja povoljnog sjetvenog sloja za sjetvu kukuruza.

Zaštita cvjetače od štetnika

Ekonomski značajni štetnici cvjetače: kupusni buhači, kupusna muha, kupusni moljac, kupusna lisna uš, mali i veliki kupusar i dr..

Izbor vrsta, sorata i podloga voćaka

Uspjeh u voćarskoj proizvodnji najviše ovisi o izoru voćne vrste, sorte i podloge. Jednu vrstu pa i sortu treba uzgajati u području i na podlozi koji im najbolje odgovaraju.

Kontejnerski uzgoj presadnica paprike u zaštićenim prostorima

Kontejnerski uzgoj pesadnica ima niz prednosti s obzirom na njihov uzgoj na gredicama pa je iz tog razloga zastupljeniji. 

Uvjeti za rast i razvoj peršina

Minimalna temperatura za klijanje sjemena je  3-4°C, u takvim uvjetima od sjetve do nicanja peršina proći će oko mjesec dana. Sporom klijanju pridonosi i nedostatak vlage te kisika u sjetvenom sloju. Od posijanih sjemenki često nikne i manje od 50%.

Priprema tla i gnojidba luka

Luk je jako osjetljiv na zaslanjenost tla i visoku koncentraciju tekuće faze tla pa treba biti pažljiv pri gnojidbi mineralnim gnojivima jer će prevelike doze dovesti do prorjeđenja sklopa biljaka nakon sjetve. Iz toga razloga mineralnu gnojidbu za uzgoj luka uvijek treba uskladiti sa zalihama hraniva u tlu te određene količine hraniva osobito dušika dodavati ovisno o potrebama za istim u određenoj fazi razvoja luka.

Obrada tla i gnojidba mrkve

Gnojidba zrelim stajskim gnojem u jesenskoj osnovnoj obradi tla je poželjna jer se tako uz osnovna hraniva osigurava i povoljna struktura tla. 

Uvjeti za rast i razvoj krastavaca

U povoljnim temperaturnim uvjetima za klijanje (25 - 35°C) te uz dovoljno vlage sjeme krastavca niknut će za 2 do 3 dana što se može produžiti na 15 - 20 dana ako je temperatura minimalna (12°C).

Zaštita kukuruza od štetnika

Najznačajniji štetnik kukuruza koji se javlja u novije vrijeme je kukuruzna zlatica. Ostali štetnici koji čine veće ili manje štete u pojedinim godinama uzgoja su još žičnjaci i kukuruzni moljac.

Zaštita vinograda od mraza

Vremenske nepogode koje najviše pogađaju vinovu lozu jesu mraz i tuča. Od tih nepogoda, koje mogu pričiniti znatne štete, zaštićujemo nasade vinove loze na razne načine.

Kultivari graška

U svijetu postoje brojni kultivari, čak i više od 4000 dok se svakim danom oplemenjivanjem stvaraju novi.

Najnovije objave