Baza znanja

Voće i povrće

Voće i povrće

Baza znanja kreirana je na stranicama Pinove kako bi našim korisnicima omogučili da na jednom mjestu imaju uvid u agrotehniku većine voćarskih i povrćarskih kultura te vinove loze.

Priprema tla i gnojidba graška

Grašak je biljka kratke vegetacije, zbog toga mora imati potrebna hraniva u lako pristupačnom obliku.

Zaštita vinograda od mraza

Vremenske nepogode koje najviše pogađaju vinovu lozu jesu mraz i tuča. Od tih nepogoda, koje mogu pričiniti znatne štete, zaštićujemo nasade vinove loze na razne načine.

Berba i skladištenje peršina

Peršin korjenaš može se vaditi prije pune tehnološke zrelosti (kad je promjer zadebljalog korijena u glavi oko 1 cm). Takav se bere kad je namijenjen za upotrebu u svježem stanju, a prodaje se korijen s lišćem.

Održavanje tla u voćnjaku

Osnovna svrha održavanja tla u voćnjaku je osiguranje plodnosti, vlage, hranjivih i organskih tvari u tlu.

Morfološka svojstva mrkve

Da bi prelazak mrkve iz vegetativne u generativnu fazu bio moguć (tj. da mrkva razvije reproduktivne organe te se time omogući razvoj sjemena) ona u juvenilnoj fazi (fazi mladih biljčica) mora proći vernalizaciju, odnosno kroz određeni period niskih temperatura (1 - 10°C). Ako nakon sjetve nastupi duži period niskih temperatura može doći do neželjene prijevremene cvatnje u prvoj godini uzgoja. Korijen mrkve koji nosi cvat nije upotrebljiv za konzumaciju.

Uvjeti za rast i razvoj brokule

Kultivari za zimski i ozimi uzgoj (duže vegetacije) moraju proći kroz vernalizaciju u trajanju od 2 - 4 tjedna na temperaturama nižim od 10°C. Vernalizacija je potrebna kako bi iz vegetativne faze prešli u generativnu.

Berba i skladištenje celera

Ako je namijenjen za neposrednu prodaju  može se ostaviti lišće ako je namijenjen za skladištenje ili preradu lišće se reže. Prinos korijena celera može biti 30 - 50 t/ha.

Zaštita graška od korova

U cilju uništavanja korova i stvaranja što povoljnijega vodo-zračnog režima te razbijanja pokorice primjenjuje se međuredna kultivacija tla te primjena herbicida.

Isplativost proizvodnje kukuruza

Kukuruz kao kultura može biti u pojedinim godinama proizvodnje vrlo profitabilna kultura, u pojedinim godinama i vrlo neekonomična kultura. Profitabilnost ovisi o nizu faktora kao što su: vremenski uvjeti u vegetacijskoj godini, prinosima, površinama koje su zasijane, stanju stočnog fonda, kao i o domaćem i svjetskom tržištu. 

Sortiment ječma

Pri izboru sorte ječma moramo znati njegovu namjenu, koja može biti za hranidbu stoke, industrijsku preradu i dr.

Rezidba voćaka

  Rezidba je osnovni pomotehnički zahvat. Voćke u intenzivnim nasadima je potrebno orezivati iz više razloga.

Kontejnerski uzgoj presadnica cvjetače u zaštićenim prostorima

Iako je moguć uzgoj cvjetače direktno iz sjemena te on ima primjenu u praksi u Americi, u Europi se cvjetača uzgaja prvenstveno iz presadnica. Mogući je uzgoj presadnica u ZP (zaštićeni prostor) na gredici (presadnice su golog korijena) ili u kontejnerima (presadnice s grudom supstrata ). Uzgoj presadnica u kontejnerima ima mnogobrojne prednosti u usporedbi s uzgojem na gredici.

Agroekološki uvjeti uzgoja kukuruza

Optimalno područje uzgoja kukuruza na sjevernoj hemisferi je od 15 - 45° sjeverne zemljovidne širine, te na južnoj 21 - 35° južne zemljovidne širine.

Kontejnerski uzgoj presadnica paprike u zaštićenim prostorima

Kontejnerski uzgoj pesadnica ima niz prednosti s obzirom na njihov uzgoj na gredicama pa je iz tog razloga zastupljeniji. 

Hranidbena vrijednost patlidžana

Patlidžan je slabo zastupljena namirnica u prehrani pa iz tog razloga nema ni veći gospodarski značaj.

Sadnja cvjetače

U dobro pripremljeno i vlagom zasićeno tlo cvjetača se sadi na razmake različitih dužina ovisno o habitusu kultivara.

Obrada, priprema tla i gnojidba uljane repice

Najsigurniju, najtočniju i najracionalniju gnojidbu odredit ćemo ako obavimo analizu tla. Nakon obavljene analiza tla moguće planirati pravilnu gnojidbu za određeni prinos zrna uljane repice.

Obrada i priprema tla kukuruza

U osnovnoj obradi tla za kukuruz posebno je važno: optimalna dubina osnovne obrade i strojevi za izvođenje osnovne obrade. Dopunska obrada tla dalje preuzima zadatak dovršenja obrade u smislu stvaranja povoljnog sjetvenog sloja za sjetvu kukuruza.

Najnovije objave