Baza znanja

Voće i povrće

Voće i povrće

Baza znanja kreirana je na stranicama Pinove kako bi našim korisnicima omogučili da na jednom mjestu imaju uvid u agrotehniku većine voćarskih i povrćarskih kultura te vinove loze.

Važnost strojeva u suvremenoj poljoprivredi

Poljoprivredna proizvodnja  bila bi nezamisliva bez korištenja moderne poljoprivredne mehanizacije, što je zapravo zajednički naziv za različite strojeve. Poljoprivredna mehanizacija nekad i danas u tehnologiji je neusporediva. Ono što nas očekuje u skoroj budućnosti  su autonomni strojevi i uređaji, koji će u većoj ili manjoj mjeri isključiti ljudski rad.  

Plodored kukuruza

Kukuruz je tolerantan na uzgoj u monokulturi. Kukuruz bolje podnosi monokulturu ili uzgoj u užem plodoredu od drugih žitarica, no on će pri uzgoju u plodoredu dati veći prirod i to veći što je veći vremenski razmak u kojem se vraća kukuruz na istu površinu. Kukuruz treba obvezatno uzgajati u plodoredu.

Priprema tla i gnojidba celera

Ako je tlo namijenjeno uzgoju celera siromašno humusom preporučuje se gnojidba stajskim gnojem u količini od 40 - 60 t/ha. Stajski gnoj se zaorava u jesenskoj osnovnoj obradi.

Prorjeđivanje plodova

Prorjeđivanje je pomotehnički zahvat gdje se uspostavlja ravnoteža između vegetativnog i generativnog rasta. Postoji kemijsko i mehaničko prorjeđivanje.

Kultivari salate

Salata glavatica je najzastupljeniji uzgajani varijetet na našim područjima s 2 svoja kultivara: maslenkom i kristalkom. U novije vrijeme sve je veća potražnja lisnatih varijeteta dok se uskolisni još jako rijetko uzgajaju.

Zaštita duhana od korova

Suz bijaju se korovi kemijskim ili mehaničkim (okopavanje, kultiviranje, plijevljenje) načinom.Kultiviranje se izvodi poslije kiše, kada se tlo dovoljno prosuši. Prvo kultiviranje izvodi se tjedan-dva nakon sadnje, a iduća kultivacija kada biljke porastu na oko 30 cm visine. Obavlja se i otkidanje cvata i zaperaka jer troše hranjive tvari, koje treba usmjeriti u listove.

Obrada, priprema tla i gnojidba ječma

Ječam je jedna od najstarijih kultura u prehrani ljudi, a danas se u razvijenim zemljama naročito stavlja naglasak na korištenje oljuštenog zrna. Iako se koristi u različitim industrijskim proizvodima ipak je njegova najvaž­nija primjena u hranidbi stoke i u pivarskoj industriji. U odnosu na druge ž­itarice ječam nešto jače reagira na gnojidbu te se pravilnom gnojidbom povečava prinos, poboljšava kvaliteta i povečava otpornost na nepovoljne utjecaje sredine.

Izbor mjesta za podizanje voćnjaka

  Obzirom da se položaj bira samo jedanput, potrebno mu je posvetiti potpunu pozornost.

Uvjeti za rast i razvoj celera

Celer može klijati pri temperaturi od 4 - 5°C.​

Popravljanje strukture tla u nasadu

  U vrijeme stalnog poskupljenja mineralnih gnojiva i ostalog repromaterijala, poljoprivrednici bi trebali početi primjenjivati mjere kojima će popraviti i sačuvati plodnost tla kako bi zadržali prinose i eventualno uštedjeli prilikom kupovine repromaterijala.

Sjetva graška

Sjetva jaroga graška treba se obavit što je moguće ranije (potkraj veljače, početkom ožujka).

Kultivari graška

U svijetu postoje brojni kultivari, čak i više od 4000 dok se svakim danom oplemenjivanjem stvaraju novi.

Kontejnerski uzgoj presadnica cvjetače u zaštićenim prostorima

Iako je moguć uzgoj cvjetače direktno iz sjemena te on ima primjenu u praksi u Americi, u Europi se cvjetača uzgaja prvenstveno iz presadnica. Mogući je uzgoj presadnica u ZP (zaštićeni prostor) na gredici (presadnice su golog korijena) ili u kontejnerima (presadnice s grudom supstrata ). Uzgoj presadnica u kontejnerima ima mnogobrojne prednosti u usporedbi s uzgojem na gredici.

Uzgoj rajčice u zaštićenom prostoru

Uzgoj u zaštićenim prostorima podosta je sličan uzgoju rajčice na otvorenom ali zaštićeni prostori zbog mogućnosti kontroliranja mikroklimatskih uvjeta omogućuju pomicanje rokova sadnje presadnica na rokove kad to nije moguće izvršiti na otvorenom zbog preniskih temperaturnih uvjeta tla i zraka.

Pospješivanje oplodnje rajčice bumbarima

U zaštićenim se prostorima za pospješivanje oprašivanja i oplodnje rajčice koriste bumbari.

Hranidbena vrijednost cvjetače

Nutricionistički vrijedna namirnica podosta je raširena u prehrani gdje se kuha, peče a može se koristiti kao samostalni obrok ili dodatak raznim jelima. Cvjetača se konzervira zamrzavanjem ali i mariniranjem („kisela salata“).

Morfologija raži

Morfologija raži je slična kao i kod ostalih strnih žitarica sa nekoliko specifičnosti u izgledu.

Ekološki uvjeti za uzgoj vinove loze

Važni čimbenici za uspješan i rentabilan uzgoj vinove loze svakako su okolinski uvjeti. Potrebni su povoljni uvjeti klime i tla, te reljefa. Vinova loza uspješno se uzgaja u umjerenom klimatskom području.

Najnovije objave