Baza znanja

Voće i povrće

Voće i povrće

Baza znanja kreirana je na stranicama Pinove kako bi našim korisnicima omogučili da na jednom mjestu imaju uvid u agrotehniku većine voćarskih i povrćarskih kultura te vinove loze.

Izbor položaja za sadnju vinograda

Kako vinova loza ostaje na zasađenom mjestu 25 do 30 godina, a ponekad i više, potrebno je izabrati dobar položaj za sadnju na kojem će biti moguće osigurati povoljan ekonomski uspjeh proizvodnje postizanjem stabilnih prinosa i visoke kvalitete grožđa.

Rezidba krastavca

Dugu i kvalitetnu berbu možemo osigurati neprestanim obnavljanjem biljke što se kod krastavca postiže pravovremenom i učestalom rezidbom vriježa, skidanjem suvišnih listova i loših plodova.

Mreže protiv tuče Wiesel sustav

Kada pričam s kolegama voćarima, vinogradarima, rasadničarima, mnogi me pitaju što zapravo znači pojam Wiesel sustav za zaštitu od tuče.

Kultivari patlidžana

Postoje brojne sorte koje se razlikuju po boji, namjeni, okusu i strukturi. Sorte patlidžana razlikuju se po obliku ploda koji može biti dugog cilindričnog, okruglo - jajolikog i izduženo - kruškastog oblika. Boja vanjske pokožice ploda promjenljiva je i može biti tamnoljubičasta s jakim sjajem (što naše tržište najviše prihvaća), tamnoljubičasta, bez sjaja, i crvenkastoljubičasta s jakim sjajem. Po veličini mogu biti sitni i krupni plodovi (od 50 - 1000 g).

Izbor uzgojnih oblika za voćke

  Uzgojni oblik voćke predstavlja način na koji se oblikuje krošnja. Uzgojni oblik je, uz sortu, podlogu, i razmak sadnje ključni element o kojem ovisi rentabilnost proizvodnje.

Žetva ječma

Žetvu treba obaviti u punoj zriobi. Ukoliko je neravnomjerno sazrijevanje, što često bude slučaj kod jarog ječma zbog različitih razloga, bolje je pričekati nekoliko dana pa da otpuste vlagu i zaostale biljke nego kombajnirati i ići u rizik. Ukoliko se žanje sa povećanom vlagom, zrno mora ići na sušenje što stvara dodatne probleme kod prijema, skladištenja, čuvanja tehnološke kvalitete, a povećava i troškove za proizvođača.

Zaštita šećerne repe od korova

Korove u šećernoj repi obvezatno je suzbijati jer oduzimaju vodu, hranjive tvari, smanjuju osvjetljenje i stvaraju bolje uvjete za razvoj štetnika i bolesti. Ako stanje tla dopušta, prvo kultiviranje (na dubini od 5 cm, a kasnije i dublje) izvodi se čim se vide redovi.

Održavanje tla u voćnjaku

Osnovna svrha održavanja tla u voćnjaku je osiguranje plodnosti, vlage, hranjivih i organskih tvari u tlu.

Morfologija pšenoraži

S obzirom da je pšenoraž križanac pšenice i raži,

Navodnjavanje cvjetače

Navodnjavanje prije sadnje izvodi se samo onda kada je zbog nedostatka vlage u zemljištu otežana priprema tla za sadnju, odnosno otežana sadnja presadnica. Najčešće je ovim navodnjavanjem potrebno navlažiti sloj do 20 cm dubine.

Zaštita brokule od korova

U cilju uništavanja korova i stvaranja što povoljnijega vodo - zračnog režima te razbijanja pokorice primjenjuje se međuredna kultivacija tla. 

Plodored za raž

Raž se uzgaja u plodoredu, posebno na slabo plodnim tlima. Uzgoj u plodoredu omogućuje stabilne prinose raži. Premda ona ima moćan korjenov sistem, pa dobro iskorištava hranjiva iz svih tipova zemljišta, ipak su i za nju, kao i za ostala prava žita, najbolji predusjevi kao što su leguminoze.

Plodored za krumpir

Plodored je jedan od osnovnih načela proizvodnje krumpira. Pravilnim plodoredom mogu se spriječiti ili smanjiti napadi mnogih štetnih organizama, kao i poboljšati kvaliteta same proizvodnje i dobiti visokokvalitetni proizvodi. Krumpir dobro podnosi monokulturu, ali se uglavnom ne sadi više godina uzastopno na istom mjestu (posebno radi zaštite od nematoda).

Gnojidba salate

Pri izboru gnojiva za gnojidbu tla prije sadnje presadnica zimske salate treba znati da je salata osjetljiva na visoku koncentraciju soli u tlu, što kod nje može izazvati rubnu palež lista, kasnije i rahle glavice salate. Pa stoga treba koristiti sulfatna gnojiva.

Žetva zobi

Budući da zob ne ravnomjerno dozrijeva, početak žetve teže je odrediti. Žetvu bi trebalo početi kada vršni dio metlice dosegne punu zrelost, svakako prije početka osipanja zrna iz vršnih klasića. 

Zaštita krastavaca od bolesti

Najučestalija bolest u nasadima krastavaca je plamenjača.

Sjetva raži

Optimalan agrotehnički rok za sjetvu raži je druga polovica rujna. Kada je u pitanju vrijeme sjetve značajno je, da se raž prije zime mora dobro razviti, odnosno bar 75 % biljaka treba se razbusati. Da bi se to osiguralo, sjetvu treba obaviti u prvoj ili drugoj dekadi rujna. 

Berba cvjetače

Cvjetača se bere ručno, rezanjem stabljike noževima sa više ili manje lišća. Na većim površinama skupina radnika reže „glavice“ te ih odlaže na prijenosnu traku kojom se cvjetača transportira do druge grupe radnika gdje se dodatno obrezuje lišće, sortiraju „glavice“ prema promjeru te pakiraju u odgovarajuću ambalažu.

Najnovije objave