Baza znanja

Voće i povrće

Voće i povrće

Baza znanja kreirana je na stranicama Pinove kako bi našim korisnicima omogučili da na jednom mjestu imaju uvid u agrotehniku većine voćarskih i povrćarskih kultura te vinove loze.

Navodnjavanje patlidžana

Zbog učestale primjene PE folije pri uzgoju patlidžana i ″kap po kap″ sistem navodnjavanja ima najučestaliju primjenu. 

Morfologija soje

Soja je samooplodna diploidna jednogodišnja zeljasta biljka, koja ima sposobnost vezati atmosferski dušika putem dušićne fiksacije.

Hibridi šećerne repe

Veliki je broj hibrida šećerne repe u proizvodnji koji se razlikuju po dorađivaču, dužini vegetacije, svojstvima i dr.

Navodnjavanje brokule

U ovom članku opisuju se navodnjavanje nasada čijom primjenom se omogučuje pravilan rast i razvoj brokule te kako bi konačni produkt cvat bio što kvalitetniji i zdraviji. U mjeru njege nasada uz opisanu spada i zaštita od štetočinja koje će biti opisane u zasebnom članku.

Morfologija pšenoraži

S obzirom da je pšenoraž križanac pšenice i raži,

Navodnjavanje luka

Navodnjavanje luka moguće je sistemom kišenja (koje se osobito pimjenjuje nakon sjetve luka kako bi se spriečilo stvaranje pokorice), sistemon „kap po kap“ te navodnjavanje u brazde.

Agroekološki uvjeti uzgoja suncokreta

Iako na vremenske prilike ne možemo utjecati, nužno je poznavati zahtjeve suncokreta prema ekološkim uvjetima, te određenim agrotehničkim mjerama (obradom, gnojidbom, izborom hibrida i rokovima sjetve) nastojati ublažiti eventualne negativne utjecaje vremenskih prilika, odnosno suše na visinu prinosa.

Zaštita kukuruza od štetnika

Najznačajniji štetnik kukuruza koji se javlja u novije vrijeme je kukuruzna zlatica. Ostali štetnici koji čine veće ili manje štete u pojedinim godinama uzgoja su još žičnjaci i kukuruzni moljac.

Morfološka svojstva krastavaca

Krastavac je jednogodišnja većinom jednodomna biljka sa jednospolnim cvjetovima zbog čega su za oplodnju potrebni kukci. Cvijetove krastavaca najviše oprašuju pčele. Ženski cvjetovi su pojedinačni (rijeđe po 2 ili više na kratkim stapkama), a muški su grozdastom cvatu sa više cvijetova.

Izbor vrsta, sorata i podloga voćaka

Uspjeh u voćarskoj proizvodnji najviše ovisi o izoru voćne vrste, sorte i podloge. Jednu vrstu pa i sortu treba uzgajati u području i na podlozi koji im najbolje odgovaraju.

Kultivari paprike

Svi osnovni tipovi paprike postojali su još prije njenog introduciranja Europi. Prvotni kultivari bili su sitnih plodova i ljuti, a oplemenjivanjem dobili su se krupniji plodovi bez ljutine. U svijetu se razvilo mnoštvo kultivara i F1 hibrida različitih svojstava s obzirom na primjenu, tip rasta, dužinu vegetacije te otpornosti na bolesti (ponajviše virusne).

Agroekološki uvjeti uzgoja krumpira

Krumpir kao kultura sa relativno malim zahtjevima prema toplini bolje uspjeva u hladnijim krajevima, međutim uzgaja se i u kontinentalnom dijelu Hrvatske kao i u Dalmaciji. Važno je imati na umu da vrijeme sadnje ovisi o proizvodnom području.

Zaštita krumpira od korova

Mehanička njega tijekom vegetacije sastoji se od međuredne kultivacija, okapanja i nagrtanja. Navodnjavanje je agrotehnička mjera koja jako utječe na prinos krumpira u sušnim godinama.

Zaštita patlidžana od štetnika

Najznačajniji štetnik koji se javlja na patlidžanu u toku vegetacije je krumpirova zlatica.

Gnojidba brokule

Brokuli treba osigurati mnogo hranjivih tvari tijekom cijele vegetacije, a posebice u stadiju oblikovanja cvata i to 25 - 35 dana, kad biljka uzima iz tla 3/4 ukupnih količina hranjivih tvari.

Zaštita cvjetače od korova

U uzgoju cvjetače jedan od ciljeva je uništavanje korova i stvaranja što povoljnijega vodo - zračnog režima te razbijanja pokorice pri čemu  se primjenjuje međuredna kultivacija tla te primjena herbicida.

Skladištenje peršina

Lišće peršina u hladnjačama se može skaldištiti i do 8 tjedana na temperaturi  od -1 do 0°C pri relativnoj vlagi zraka od 95% .

Zaštita ječma od bolesti

Usjevi ozimog ječma mogu vrlo rano u proljeće pa čak i u jesen biti zaraženi nekim bolestima ječma. Prilikom pojave bolesti u ječmu potrebno primjenjivati sredstva za zaštitu bilja namijenjenih za suzbijanje bolesti na ječmu.

Najnovije objave