Zaštita u voćnjaku

Krastavost ploda jabuke

Krastavost ploda jabuke

S obzirom na promjenljivo vrijeme i stalne pljuskove u toku mjeseca svibnja, nužno je na voćkama ponoviti zaštitu, za krastavost i pepelnicu na jabukama, te za bolesti lista na koštićavim voćkama.

Mjestimično su uočeni veći napadi lisnih minera te lisnih ušiju. 

Za suzbijanje fuzikladija na jabukama i kruškama treba upotrijebiti preventivne preparate na bazi aktivnih tvari; MANKOZEB, METIRAM, KAPTAN, DITIANON u kombinaciji sa sistemikom aktivnih tvari: MIKLOBUTANIL, DIFENKONAZOL, FLUSILAZOL, FLUKINKONAZOL ili strobilurinske preparate.

Za suzbijanje pepelnice na jabukama od preventivnih preparata možete koristiti preparate na bazi SUMPORA ili  strobilurinske preparatedok od sistemika vrijede svi gore navedeni.

Treba započeti  sa zaštitom breskve, a posebno nektarine od pepelnice sa sumpornim preparatima ili u slučaju jačeg napada sa sistemicima za pepelnicu na bazi aktivne tvari MIKLOBUTANIL uz dodatak tekućeg sumpora SC formulacije.

Za suzbijanje krastavosti i šupljikavosti lišća, na lišću i plodovima u razvoju breskve i nektarine, na šljivama za suzbijanje šupljikavosti listova,  plamenjače i naročito hrđe lišća šljive djelujemo kontaktnim preparatima aktivne tvari: MANKOZEB, METIRAM, KAPTAN, FOLPET. Moguće je također dodati sistemične preparate aktivne tvari CIPRODINIL.

Za suzbijanje lisnih uši koristiti preparate na bazi aktivne tari: TIAKLOPRID, IMIDAKLOPRID, ACETAMIPRID, TIAMETOKSAM.

Za suzbijanje lisnog minera koristite neki od regulatora razvoja: TEFLUBENZURON, FENOKSIKARB, DIFLUBENZURON ako nisu uočene mine, ako jesu koristite IMIDAKLOPRID, TIAKLOPRID, ACETAMIPRID.

Zbog poboljšanja kvalitete ploda, boljeg čuvanja plodova u skladištima i prevencije fizioloških bolesti (gorke pjege), potrebno je prskanje plodove jabuka s otopinom kalcijevog klorida ili kalcijevog nitrata. Primjenu vršiti u razdoblju od 4 - 6 tjedana nakon završetka cvatnje, i neposredno prije berbe, preparatima koji sadrže kalcij u sebi.