Tuta absoluta – južnoamerički moljac miner rajčice

Imago južnoameričkog moljca

Imago južnoameričkog moljca

Tuta absoluta ili južnoamerički moljac miner (lat. Lepidoptera) iz porodice leptira opasan je štetnik rajčice u zaštićenim prostorima i na otvorenom, koji na navedenoj kulturi može uzrokovati 100 %-tnu štetu. Vrsta je na području Hrvatske utvrđena u prosincu 2009. godine na cherry rajčici na području Turnja u proizvodnom pogonu tvrtke „MBM“. 

Radi se o vrlo opasnom i agresivnom štetniku rajčice, ali i krumpira, patlidžana i graha, koji je novi član naše entomofaune i koji se proširio u zaštićenim prostorima kontinentalne i primorske Hrvatske te postao ozbiljan problem proizvodnji rajčice. Prenesen iz Južne Amerike u Europu, prvi put službeno zabilježen u Španjolskoj 2006, a u Hrvatskoj 2009. Danas je prisutan po čitavom Mediteranu i može se reći da je najopasniji štetnik rajčice. Gusjenice čine štetu na listu, plodu i stabljici. U zaštićenim prostorima može imati 8 -12, na otvorenom 4-5 generacija.

Kako izgleda Južnoamerički moljac - miner rajčice

Leptiri su srebrnkasto sivi, duljine 5 – 7 mm, s rasponom krila 10 – 12 mm, izrazito dugih nitastih ticala. Jaja su sitna, cilindričnog oblika, krem do žuta. Gusjenice su zelenkaste do svijetlo ružičaste, sa smeđom glavom, duge do 7,5 mm. Gusjenice se ubušuju u list, stabljiku i plod. Na listovima uzrokuju pojavu hodnika nepravilna oblika. Na plodovima gusjenice se ubušuju u plod uzrokujući pojavu ulaznih rupa, ili mogu raditi hodnike žute boje neposredno ispod pokožice ploda. Listovi na kojima je veći broj mina suše se.

Mjere zaštite

Štetočinu treba pratiti i loviti upotrebom feromonskih trapova. Kad se ulove tri leptira po trapu u jednom tjednu treba započeti sa prskanjem. Najučinkovitiji insekticid za ovog štetnika sa aktivnom tvari emamektin benzoat koji ima karencu svega tri dana u rajčici. Koristi se maksimalno tri puta. Od ostalih insekticida koji se koriste u rajčici jedino preparat na bazi abamectina pruža zadovoljavajuće djelovanje na ovog moljca. Da bi uspjeh u zaštiti bio potpun preporučuje se navedenim pripravcima dodati  okvašivač. Povrćarima upisanim u Upisnik integriranih proizvođača preporučamo da se drže mjera zaštite sukladno Tehnološkim uputama za proizvodnju povrća 2014 god. Također upozoravamo da se u zaštiti rajčice smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja.

Agrotehničke mjere - sadnja zdravih, štetnicima nenapadnutih presadnica, plodored u koji su uključene kulture koje ne pripadaju porodici pomoćnica, suzbijanje korova pomoćnica u nasadu i oko zaštićenih prostora.

Mehaničke mjere - u zaštićenim prostorima postavljanje zaštitnih mreža na ulaze i ventilacijske otvore (6 – 9 rupa/cm²), selektivno uklanjanje i uništavanje zaraženog lišća i biljaka.

Fizikalne mjere - u zaštićenim prostorima na kojima su postavljene zaštitne mreže postavljanje lovnih svjetiljki za leptire.

Biotehničke mjere- masovni lov pomoću vodenih klopki s feromonom (20 – 30 /ha).

Biološke mjere- u zaštićenim prostorima unošenje predatora i parazitoida gusjenica, mikrobiološki insekticidi. Zbog opasnosti od pojave rezistentnosti pri suzbijanju izmjenjivati insekticide različitog mehanizma djelovanja kao i sve raspoložive metode zaštite. U zaštićenom prostoru treba pratiti početka napada i visine populacije štetnika postavljanjem feromonskih mamaca (2 – 4 mamca/ha).

Pragovi štetnosti su:

  • 3 leptira/tjedan (nizak rizik);
  • 3 – 30 leptira/tjedan (srednji rizik);
  • > 30 leptira/tjedan (visok rizik).