Reforma Zajedničke poljoprivredne politike - ZPP-e

EU - Hrvatska

EU - Hrvatska

Zamjenica ministra Snježana Španjol i pomoćnica ministra Zvjezdana Blažić održale su  javnu raspravu 20. svibnja 2014. godine sa zainteresiranom javnošću u Metkoviću i Zadru o odabiru hrvatskog modela poticaja u sklopu Zajedničke poljoprivredne politike.

Javnom raspravom se želi utvrditi hrvatski model isplate poticaja u sklopu zacrtanih i definiranih modela koje propisuje nova ZPP Europske Unije za programsko razdoblje od 2015.-2020. godina. Prvo predstavljanje održano je sa predstavnicama svih poljoprivrednih udruga, sektorskih organizacija te Hrvatske poljoprivrede komore, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatske udruge mladih poljoprivrednika i drugih institucija čije je članstvo direktno uključeno i zainteresirano za  sustav izravnih potpora poljoprivredne i stočarske proizvodnje.

Hrvatska do 1. kolovoza 2014. mora izabrati modele poticaja, a osim onih koji su jedinstveni za sve zemlje postoje i neki drugi modeli  koji su ponuđeni, a koji su specifični za svaku državu pojedinačno. Sve države članice imaju mogućnost da sa svojim proizvođačima odluče koji je model za nju najbolji i najprihvatljiviji.

Cilj Ministarstva poljoprivrede je da izabere model koji će dugoročno utjecati na povećanje proizvodnje te očuvanje i poticanje pojedinih proizvodnji, koje su tijekom proteklih godina bile posebno zaštićene kroz nacionalni sustav potpora, poput stočarskog sektora, proizvodnje mlijeka i slično.

Novim modelom želi se u poljoprivrednu proizvodnju uključiti što veći broj mladih poljoprivrednik. Jedan od strateških ciljeva u sustavu potpora je uključiti i nove poljoprivredne površine koje će se staviti u funkciju kroz Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Isto tako, novim modelima potpore želi se zaštiti male poljoprivrednike, potaknuti na veće očuvanje zaštite okoliša i slično.

Prva rasprava pobudila je veliki interes poljoprivrednih proizvođača, a otvoreno se razgovaralo o strahovima koje imaju pojedini sektori čija se pozicija unutar nove ZPP mijenja. Proizvođačima je objašnjeno kako se uz novi model izravnih potpora otvaraju i velike mogućnosti kroz drugi stup zajedničke poljoprivredne politike – ruralni razvoj te da Hrvatska ima priliku kao članica Europske Unije iskoristiti svoje potencijale i mogućnosti za  povećanje konkurentnosti te ostvarivanje boljeg dohotka od poljoprivredne i stočarske proizvodnje.