Plants Protector Thiofer u vinogradu

Uzgoj vinove loze

Uzgoj vinove loze

Plants Protector Thiofer je mikrobiološki poboljšivač i aktivator za kondicioniranje i prihranu biljaka na bazi (lat. Thiobacillus ssp) bakterija (Kob/cm3; 6,7x107 cfu) te makro i mikroelemenata (N, P, K, S, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn, Si, Ni, Na, B). Može se koristiti u svim granama poljoprivrede te u ekološkoj proizvodnji kao savršen odgovor na sve učestaliji rizik od ekstremnih vremenskih uvjeta. 

Primjenom u određenoj fenofazi pruža biljci otpornost na bolesti i nepovoljne vanjske utjecaje (mraz,suša..) te bolju kvalitetu prinosa.

Prednosti upotrebe Plants Protector Thiofera u nasadu vinove loze:

  • smanjenje potrošnje pesticida i umjetnih gnojiva;
  • stvaranje nepovoljnih uvjeta za razvoj bolesti (pepelnice,plamenjače) i štetnika;
  • samootpornost loze na niske i visoke temperature tijekom uzgoja;
  • regulacija pH tla,
  • bolja kvaliteta prinosa

Preporuke za primjenu Plants Protector Thiofera u vinovoj lozi

Za folijarnu prihranu i zaštitu vinove loze osim osnovnog proizvoda Plants Protector Thiofera na raspolaganju su još: Plants Protector Thiofer+Fe, Plants Protector Thiofer+B(BIOBOR), Plants Protector Thiofer+PK(0-6-12). Namijenjeni su osim za za dopunsku lisnu ishranu vinove loze makro i mikrohranivima za poticanje otpornosti na nepovoljne vanjske uvjete (mraz, suša), poticanje otpornosti na bolesti te bolju kakvoću i više prinose .

Plants Protector Thiofer

U proljeće nakon buđenja vegetacije kad slijedi snažan vegetativni porast vrlo je važno stvoriti kvalitetnu lisnu masu, koja ne smije biti niti previše bujna niti previše slaba a zasigurno najvažnije mora biti zdrava. Preporuka je da u ovoj fazi upotrijebite Plants Protector Thiofer. On će potaknuti razvoj kvalitetne lisne mase, cvatnju, povećanje sadržaja sladora u plodovima(zbog poboljšanja fotosinteze,sinteze proteina, sintezu ugljičnih hidrata). Ujedno će poticati mehanizme samoobrane loze na sve stresne uvjete osobito bolesti (pepelnicu,plamenjaču). Koristi se u dozi od 1 kg/ 250 l /ha/vode tako da folijarno prskanje vršimo 2 puta u razmaku od cca 20 dana počevši od kretanja vegetacije.Prskanje u fazi prije i nakon cvatnje te zametanja plodova preporuča se u slučaju bilo koje stresne situacije ili kada se želi održati povoljno zdrastveno stanje.

Plants Protector Thiofer+B 2%, /BioBor/

Manjak bora može se nadoknaditi folijarnom prihranom Plants Protector Thiofer+B, što posebno preporučujemo na vapnenim tlima zbog blokade usvajanje bora. Plants Protector Thiofer+B pruža vinovoj lozi uz sve dosad navedene prednosti kod Plants Protector Thiofera uspješno rješavanje nedostatak bora. Prskanje lišća provesti neposredno prije i poslije cvatnje što će omogućiti vinovoj lozi sigurniju cvatnju i oplodnju jer bor povećava klijavost i vitalnost polenovih zrnaca, a i kasnije će primjena bora povoljno djelovati na razvoj zametnutih bobica.Ukoliko je došlo do simptoma nedostatka bora primjeniti u dozi od 0,5kg/1000l vode /ha/

Plants Protector Thiofer+Fe 2%

Klorozu uzrokovanu nedostatkom željeza efikasno rješava Plants Protector Thiofer+Fe.Kako bi izbjegli klorozu u nasadima vinove loze koji su posađeni na tlima s većim sadržajem karbonata primjeniti Plants Protector Thiofer+Fe prije cvatnje.U slučaju nedostatka Fe (kloroze) primjeniti 0,5kg/1000l vode /ha/

Plants Protector Thiofer+PK

Uz makrohraniva fosfor i kalij, sadrži i mikroelemente. Može se početi primjenjivati već u razdoblju razvoja mladica, prije cvatnje, a nakon cvatnje po potrebi svakih 20 dana sve do kraja srpnja kada se prestaje sa svim prihranama.Preporuka doziranja je 1kg/1000l vode/ 1ha/

Plants Protector Thiofer preparati se mogu primijeniti sami ili zajedno sa sredstvima (koja nemaju pH veći od 6,6, najbolje obaviti test u malom) u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima kako ne bi došlo do pojave ožegotina na listu.

Primjer tretiranja Plants Protector Thiofer proizvodima:

FenofazaPreparatDoziranje/haPreporuka
Kretanje vegetacijePlants Protector ThioferFolijarno 1kg/250l vodeza poticanje otpornosti loze na nepovoljne uvjete, pozitivni porast, cvatnju i kvalitetu plodova, za zdravu i otpornu lozu u dobroj kondiciji
Razvijeni listoviPlants Protector ThioferFolijarno 1kg/250l vodeza poticanje otpornosti I razvoj zdrave lisne mase
Diferencirani izbojiPlants Protector Thiofer+Fe 2%Folijarno 500g/1000l vodeza rješavanje simptoma nedostatka Fe (kloroze), za poboljšanje otpornosti na bolesti i nepovoljne uvjete
Diferencirani cvjetovi; opadanje cvjetovaPlants Protector Thiofer+B 2% BIOBORFolijarno 500g/1000l vodeza poboljšanje otpornosti na nepovoljne vanjske uvjete i bolesti. Bor koji je neophodan za klijanje polena (oplodnju) će pozitivno stimulirati nastanak plodova i uticati na sintezu šećera
Zametanje bobica-zatvaranje grozdaPlants Protector Thiofer; dva tretiranja u razmaku 20 danaFolijarno 1kg/250l vodePoticanje otpornosti I poboljšanje kvalitete
Bobice veličine grahaPlants Protector Thiofer+PKFolijarno 1kg/1000l vodeza povećanje količine sladora, homogeno obojenje i dozrijevanje bobica, te ranije dozrijevanje.

Izdvojeni sadržaj