PinovaDoc - Menadžment za poljoprivrednike

Brz, jednostavan i potpun menadžment poljoprivredne proizvodnje

​PinovaDoc on-line aplikacija razvijena je kao spoj niza godina iskustva u agronomiji i novih tehnologija sa područja informatike. Poljoprivredna proizvodnja vrlo je složen postupak pun izazova pa se vođenje točne i pregledne evidencije proizvodnje često pokaže još izazovnijim zadatkom. Menadžment poljoprivredne proizvodnje oduzima jako puno vremena te na i ovako opterećene proizvođače vrši dodatni pritisak sa hrpom papira, obrazaca, bilježnica i rokovnika. Sa ciljem rasterećenja proizvođača i štednje dragocjenog vremena razvijena je ova aplikacija.

PinovaDoc sadrži 7 osnovnih kategorija:

 1. PinovaDoc
 2. Mehanizacija
 3. Vinarstvo i podrumarstvo
 4. Evidencija i statistike
 5. Zakonska regulativa
 6. Skladište
 7. Pošta

Unutar svake kategorije omogućen je unos podataka kroz više podkategorija.

Kategorija PinovaDoc sastoji se od Osnovnih podataka o korisniku, Popisu katastarskih čestica koje korisnik ima u vlasništvu ili zakupu, Arkod parcela i Inventure nasada. Kroz Radove omogućen je unos svih agrotehničkih mjera na pojedinim Arkod parcelama. Prilikom unosa radova korisnik na određenu parcelu ili tablu doznačava radove koje je obavio taj dan. Program posjeduje bazu agrotehničkih mjera iz koje korisnici upisuju svoje radove. Kako bi evidencija bila što potpunija i kvalitetnija prilikom unošenja radova mogu se evidentirati površina i agrotehnička mjera, sredstva koja su korištena (npr. kod gnojidbe ili zaštite) tko je bio izvršitelj rada, koja se mehanizacija koristila, te koliko je stajao cijeli zahvat. 

Kategorija Mehanizacija omogućuje unos i evidentiranje radnih strojeva, priključaka i ostale opreme s kojom raspolaže poljoprivredno gospodarstvo. Tako se može voditi detaljno praćenje radnih strojeva, priključaka i ostale opreme. To obuhvaća informacije poput oznake, naziva, tipa godine proizvodnje, godine kupnje, cijene rada (kn/h), te ako se stroj proda ili izvuče iz upotrebe, točan datum prodaje ili dekomisije. 

Kategorija Vinarstvo i podrumarstvo je namijenjena vinogradarima i vinarima za vođenje evidencije o stanju u podrumu, posudama, svim enološkim postupcima od prešanja do punjenja u boce. Omogućeno je praćenje enoloških postupaka po posudama i sortama tako da se u svakom trenutku može provjeriti u kojem podrumu tj. posudi se čuva koja vrsta vina.

U kategoriji Evidencije i statistike omogućen je Pregled svih radova u izabranom periodu koje je korisnik upisao i vodio kroz program, te pojedinačno Uvid o zaštiti, gnojidbi i berbi kao najvažnijim agrotehničkim mjerama. Uz najbitnije agrotehničke mjere aplikacija omogućava potpun pregled kemijske i mehaničke analize tla te pregled i evidenciju kontrole zrelosti. Ukupna evidencija koju je svaki poljoprivrednik obavezan voditi ima mogućnost ispisa. Ispis obrazaca je identičan onima koje zahtijeva inspekcija, a obavlja se vrlo brzo i jednostavno u svega nekoliko klikova mišem..

Unutar Zakonske regulative možete pronaći pročišćene i trenutno važeće Pravilnike i Zakone vezane za poljoprivrednu proizvodnju. Oni su podijeljeni prema načinu proizvodnje. Vinogradari i vinari su izdvojeni iz razloga jer se njihova Zakonska regulativa razlikuje od voćarske, ratarske ili povrćarske.

Kategorija Skladište trenutno obuhvaća kontakte, artikle, popis skladišta, dokumente i stanje na skladištu. Ova kategorija omogućuje detaljan uvid u utrošene količine repromaterijala u proizvodnji i točne količine robe koja se trenutno nalazi na skladištu.

Ukoliko korisnik ima neko pitanje vezano za upis podataka, funkcioniranje programa i slično, kroz kategoriju Pošta može svom administratoru poslati poruku. Administrator odgovara na isti način u najbržem roku.

Kako svi korisnici imaju obavezu voditi evidencije i predati ju do određenog datuma, administrator će kroz Podsjetnici prije svakog važnijeg datuma poslati obavijest.

Budući da se računalne tehnologije konstantno razvijaju tako i PinovaDoc uspješno drži korak sa trenutnim trendovima u razvoju software-a. To znači stalno razvijanje i kreiranje nadogradna na program. Slijedeća velika nadogradnja će biti nova kategorija Financijska analiza koja će davati detaljan uvid u uložena sredstva u proizvodnji. Na taj način korisnik će točno znati kamo je otišla svaka kuna koju je uložio.


Zašto koristiti PinovaDoc program?

 1. Vođenje kompletne evidencije nasada/usjeva po svim katastarskim česticama i Arkod parcelama.
 2. Automatsko izračunavanje količine pojedinog hraniva iz gnojiva i aktivne tvari iz SZB-a.
 3. U svakom trenutku moguće je jednim klikom pogledati što, kada, kako, s čime i koliko čega se odradilo na pojedinoj parceli.
 4. Mogućnost filtriranja unesenih podataka prema parceli, tabli, kulturi, sorti…
 5. Automatsko popunjavanje obrazaca i evidencijskih listova iz upisanih podataka.
 6. Omogućen ispis svih evidencija.
 7. Jednostavno korištenje.
 8. Prilagođen za voćarsku, vinogradarsku i vinarsku, ratarsku i povrćarsku proizvodnju.
 9. Omogućeno vođenje evidencije prema vrsti proizvodnje – konvencionalna, integrirana i ekološka proizvodnja.
 10. Detaljna i točna financijska analiza poslovanja.

Svim potencijalnim korisnicima omogućujemo besplatno testiranje aplikacije PinovaDoc. Zainteresirani? Pošaljite upit sada http://pinova-doc.com/hr_HR/upit

Izdvojeni sadržaj