Pinova Meteo Stanica

Agrometeorološka stanica

Agrometeorološka stanica

Agrometeorološka stanica s raznim senzorima.

Od 2012. g. na tržištu!!! Pinova Meteo agrometeorološka stanica jedna je od najsofisticiranijih agrometoroloških stanica za korištenje u poljoprivredi u svijetu.

Pinova Meteo stanica je proizvod visoke tehnologije koji je konstruiran za kompjutorsku dijagnostiku i upotrebu u intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Svrha Pinova Meteo stanice je prikupljanje i obrada meteoroloških podataka koji daju pravovremenu informaciju o početku, trajanju i intenzitetu napada određene biljne bolesti ili štetnika. Time je omogućeno precizno određivanje roka tretiranja zaštitnim sredstvima te je olakšan izbor preparata.

Pravilnom primjenom moguće je ostvariti značajne uštede sredstava za zaštitu bilja kao i traktorskog te ljudskog rada. Prikupljeni meteorološki podaci pomoći će i u određivanju mikroklimatskih prilika određene lokacije, što će olakšati izbor pravilnih vrsta, sorata i tehnologije uzgoja. Pinova Meteo agrometeorološka stanica namijenjena je svim intenzivnim poljoprivrednim proizvođačima (voćarima, povrćarima, vinogradarima, ratarima) i onima koji žele biti u korak s najnovijim tehnološkim dostignućima u poljoprivredi.   

Pinova Meteo stanica se sastoji od centralne mikroprocesorske jedinice i perifernih mjernih instrumenata koji mjere sljedećih 11 parametara:

 1. Temperaturu zraka
 2. Relativnu vlagu zraka
 3. Količinu padalina
 4. Prisutnost vlage na listu
 5. Temperaturu u zoni biljke
 6. Temperaturu tla
 7. Smjer i brzinu vjetra
 8. Globalno zračenje
 9. Tlak
 10. Vlagu tla
 11. Točku rosišta Dew Point
 12. Evapotranspiraciju

PRIMJENA UREĐAJA

Za Pinova Meteo stanicu razvijena je računarska aplikacija za prijenos i obradu mjerenih parametara sa prognoznim modelima za sljedeće bolesti:

Fuzikladij (lat. Venturia inaequalis)

Bakterijska palež (lat. Erwinia amylovora)

Peronospora (lat. Plasmopara viticola)

Fitoftora (lat. Phytophtora infestans)

Pepelnica (lat. Uncinula necator)

Cerkospora (lat. Cercospora beticola)

Za sve štetnike čiji razvoj ovisi o sumama efektivnih temperatura, rokove suzbijanja je moguće odrediti praćenjem suma efektivnih temperatura.

PRINCIP RADA UREĐAJA

Izmjereni parametri se programski obrađuju na osobnom računalu gdje se onda i očitaju. Podaci dolaze preko servera do osobnog računala GSM/GPRS vezom. Korisnik Pinova Meteo stanice će na osobnom računalu imati instaliran program preko kojeg će moći direktno učitati podatke sa servera. Podaci se mogu u bilo koje vrijeme skinuti s interneta i obraditi se na osobnom računalu. Preneseni podaci mogu biti prikazani u obliku grafikona ili tablica. Isti se mogu koristiti unutar Pinovasoft aplikacije.

KORISTI PINOVA METEO STANICE

 1. Jednostavno postavljanje
 2. Jednostavno rukovanje
 3. Jednostavno održavanje
 4. Preciznost i pouzdanost mjerenja parametara
 5. Povoljna cijena

                                                       PINOVA METEO STANICA

                                               Inteligentna tehnologija u poljoprivredi


                                                                                               

Izdvojeni sadržaj