Osnivanje Koordinacije hrane i pića HUP-a

Hrana i piće

Hrana i piće

Ovog mjeseca točnije 19. svibnja u Zagrebu je osnovana Koordinacija hrane i pića u sklopu HUP-a. 

U ovu koodinaciju ulaze slijedeće tvrtke: Nestlé Adriatic d.o.o., Coca Cola HBC Hrvatska d.o.o., Coca Cola Adria d.o.o., Badel 1862 d.d., Fami d.o.o., Podravka d.d., Zagrebačka pivovara d.o.o., Zvijezda d.d., Jamnica d.d. te Pik Vinkovci d.d., a u rad Koordinacije će se aktivno uključiti i ostale tvrtke članice HUP-Udruge prehrambene industrije i poljoprivrede.

Zadatak je Koordinacije da se bavi aktualnim pitanjima koja opterećuju proizvodnju i preradu hrane kao što su:  visoko financijsko opterećenje industrije poreznim i neporeznim nametima; problemi u poslovanju s tzv. trećim zemljama; označavanje zemlje podrijetla na pakiranju u skladu s tekstom Uredbe 1169/2011;  označavanje prodaje na daljinu; označavanje nepretpakirane hrane u skladu s tekstom Uredbe 1169/2011; upoznavanje s temeljnim principima samoregulacije prehrambenog sektora u EU; prehrambena strategija EU. 

Koordinacija će aktivno sudjelovati u radu povjerenstva Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva gospodarstva, te Ministarstva zdravlja, te na taj način sudjelovali u oblikovanju stavova u pitanjima ključnim za industriju, sudjelovanje u politikama okoliša i energiju, zaštitu potrošača i međunarodne trgovine.

Olivera Međugorac direktorica korporativnih komunikacija Nestle Hrvatska, izabrana je za predsjednicu Koordinacije.

U svojoj izjavi predsjednica Olivera Međugorac izjavila je slijedeće.

„Pravo je vrijeme za osnivanje ovakve vrste Koordinacije unutar HUP-a s obzirom na iznimno teške uvjete poslovanja u sektoru, dugotrajnu krizu i nisku kupovnu moć građana te zahtjeve regulatora. Zajedničkim naporima prema nadležnim institucijama želimo utjecati na kvalitetno oblikovanje politika prehrambenog sektora, a Koordinacijom ćemo moći bolje pratiti aktivnosti na međunarodnom području te organizirano kroz europske lobističke i strukovne organizacije sudjelovati u procesima odlučivanja na razini Europske unije. Želimo biti prepoznati kao jedan i važan glas koji predstavlja industriju hrane i pića ispred HUP-a.“