Objavljene tehnološke upute za integriranu proizvodnju za 2013. godinu

Obrada u voćnjaku

Obrada u voćnjaku

Integrirana proizvodnja podrazumijeva uravnoteženu primjenu agrotehničkih mjera u svrhu proizvodnje ekološki i ekonomski prihvatljivih proizvoda uz minimalnu uporabu agrokemikalija, a svrha integrirane proizvodnje je proizvodnja ekonomski isplativih i ekološki prihvatljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, u cilju zaštite zdravlja ljudi, životinja, prirode i okoliša te zaštite interesa potrošača.

​Cilj integrirane proizvodnje je proizvodnja pri kojoj se vodi računa o:

  • čuvanju i poticanju plodnosti tla,
  • smanjenju onečišćenja tla, vode i zraka, odnosno čuvanju okoliša i prirodnih staništa,
  • čuvanju i poticanju biološke raznolikosti te poticanju prirodnih mehanizama regulacije,
  • optimalnoj uporabi agrokemikalija obzirom na nutritivna i toksikološka svojstva hrane,
  • zaštiti radnika (poljoprivrednika) prilikom rukovanja sredstvima za zaštitu bilja,
  • ekonomskoj održivosti sustava proizvodnje.

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja objavilo je tehnološke upute za integriranu proizvodnju voća, grožđa, povrća i ratarskih kultura za 2013. godinu.

Izdvojeni sadržaj