Izravna plaćanja u poljoprivredi

Izravna plaćanja u poljoprivredi

Izravna plaćanja u poljoprivredi

Objavljen program izravnih plaćanja 2015-2020

Ministarstvo poljoprivrede ovih dana objavilo je važne upute za promjene kod izravnih plaćanja koje nastupaju za razdoblje od 2015-2020. 

Savjetodavna služba je nadležna kao i do sada za informiranje i pripremu poljoprivrednih proizvođača o novostima u izravnim plaćanjima. U prilogu je dokument u kojemu su poljoprivrednicima novosti pobliže objašnjene u sažetom obliku.

Izdvojeni sadržaj