Obavijest voćarima

Crveni pauk

Crveni pauk

U vrlo vlažnom i toplom predhodnom meteorološkom razdoblju zabilježeni su povoljni uvjeti za pojavu najvažnijih bolesti jabuka koje za svoj razvoj trebaju kišu ili pak je potrebno zadržavanje vlage (ili oboje) u krošnji stabala. Bolesti koji se javljaju u ovakvim uvjetima su: krastavost – (lat. Venturia), smeđa trulež – (lat.  Monilinia), gorka trulež – (lat. Colletotrichum), siva plijesan – (lat.  Botrytis).

U prvom tjednu mjeseca kolovoza još uvijek se bilježi kritičan let leptira jabučnog savijača (lat. Cydia pomonella) i breskvina savijača (lat. Cydia molesta). Pojavljuju se i leptiri iz skupine savijača kožice plodova. Zbog izražene topline i vlažnosti zraka u proteklom je razdoblju bila izražena na vršnom lišću osjetljivih sorata (npr. braeburn, elstar) pojava mušice šiškarica lišća jabuke (lat. Dasyneura mali), ali štete su izražene samo u rasadnicima ili u mladim nasadima.

Stoga je u narednom razdoblju još uvijek potrebna redovita zaštita plodova jabuke i kruške u protiv najvažnijih tehnoloških i fizioloških nametnika. U integriranoj su proizvodnji u Republici Hrvatskoj za tu namjenu sa kraćim karencama (do 14 dana) dopušteni slijedeći pripravci na bazi slijedećih akzivnih tvari: tiakloprid (14 dana karenca), metoksifenozid (14 dana karenca), klorpirifos-metil (21 dan karenca), acetamiprid (7 dana karenca), a od 2012. sezone još emamektin benzoat (7 dana karenca), i klorantraniliprol (14 dana karenca).

S narednim vrućim danima još uvijek su povoljni uvjeti i za naknadno umnažanje i ostalih najčešćih fizioloških štetnika jabuke i kruške, npr. crvenog voćnog pauka (lat. Panonychus ulmi), običnog crvenog pauka (lat. Tetranychus urticae), hrđaste grinje (lat. Aculus schlechtendali), kruškine buhe (lat. Psylla pyri), krvave uši jabuke (lat. Eriosoma lanigerum) i dr., ali je njihovo suzbijanje u plantažnim nasadima tijekom kolovoza vrlo ograničeno dopuštenim akaricidima i insekticidima, odnosno propisanim karencama! Svakako o karenci sredstva za zaštitu bilja naročito voditi računan na sortama gala i elstar, čiji početak berbe moguće očekujemo u drugoj polovici ili krajem kolovoza.

Vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka, naročito kod kasnih sorata namijenjenim skladištenju u spremištima i/ili hladnjačama, preporučujemo redovito pregledavati zdravstveno stanje voćaka, te u ljetnom razdoblju provoditi preventivne mjere zaštite s razmacima tretiranja prilagođenim zabilježenim oborinama, najvećem broju dopuštenih primjena za svako pojedino sredstvo tijekom jedne sezone i propisanim karencama sredstava za zaštitu bilja.

U ljetnim zaštitama birati sredstva koja na kasnim sortama jabuka (npr. idared, jonagold, jonagored, zlatni i crveni delišes, braeburn, fuji i dr.) namijenjenim za skladištenje u hladnjačama preventivno suzbijaju smeđu trulež (lat. Monilinia) i gorku trulež plodova jabuke (lat. Colletotrichum syn. gleosporium). U izbor u narednom razdoblju dolaze fungicidi s propisanom karencom do 21 dan: trifloksistrobin (K=21 dan); mankozeb(K=21 dan), kaptan (K=21 dan), folpet (K=21 dan), trifloksistrobin+tebukonazol  (K=14 dana) i piraklostrobina+boskalida (K=7 i/ili 14 dana*).

*kod ovih aktivnih tvari razlikujemo karencu kod jabuke za svježu potrošnju (tada je duža i iznosi 14 dana) i karencu namijenjenu jabukama iz nasada izravno u hladnjače (tada je kraća i iznosi 7 dana)!

“U uvjetima najavljenih visokih temperatura mjere zaštite plantažnih voćnjaka obavljati isključivo u večernjim i/ili noćnim satima. Zbog primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno zatravljeni voćnjaci sa bijelom djetelinom moraju biti pokošeni prije primjene insekticida”, navode iz Poljoprivredno-savjetodavne službe.