Novo iz Pinove – PinovaMobile aplikacija za Pinova Meteo stanicu

PinovaMobile

PinovaMobile

Dragi naši korisnici i oni koji će to tek postati. Kako vrijeme teče tako tehnologija napreduje, a cilj naše tvrtke je praćenje i držanje koraka sa novim tehnologijama. Kako tehnologije napreduju tako i mi ulažemo veliki trud kako bi nove tehnologije maksimalno iskoristili u unaprjeđenju našeg Pinova Meto sustava. 

Činjenica je da se Internet probio do svakog kuta našeg života. Isto tako činjenica je da je mobilna telefonija u relativno kratkom roku napredovala do te mjere da su mobilni telefoni postali svojevrsna računala koja imaju mogućnost konstantnog spajanja na Internet. Iz tog razloga Pinova d.o.o. je razvila mobilnu Internet aplikaciju PinovaMobile. Aplikacija se može pokrenuti bilo kojim uređajem koji ima mogućnost spajanja na Internet (osobno računalo, smartphone, tablet itd.)

Aplikaciji nije potreba instalacija te joj se pristupa jedinstvenim korisničkim imenom koje se dodjeljuje svakom korisniku.  Kada se korisnik prijavi u aplikaciju i odabere stanicu s koje želi pregledati podatke moguće je vidjeti sve trenutno izmjerene podatke sa njegove stanice te sve podatke koje je stanica izmjerila od kada je bila aktivna. Omogućen je prikaz u rezoluciji jednog mjeseca, jednog dana i jednog sata. Isto tako aplikacija prikazuje prognozu vremena za narednih 10 dana s tim da se trenutni dan i naredna dva dana prikazuju u rezoluciji od svaka tri sata dok se ostalih 7 dana prikazuje kroz rezoluciju od 6 sati.

Isto tako kroz izbornik je moguće pristupiti kalkulatoru za izračun i praćenje temperaturnih suma. Pošto se radi o relativno velikoj količini podataka, sve je to prikazano kroz vrlo jasno i pregledno sučelje koje se na zaslonima osjetljivim na dodir sjajno ponaša i vrlo glatko radi.

Naravno, aplikacija se neće zaustaviti samo na tome pa su u planu mnoge druge nadogradnje kao alarmi koji će korisnike obavještavati kada vrijednost mjerenog parametra dosegne odabranu vrijednost koju korisnik sam konfigurira (min/max vrijednosti temperatura, vlage tla, oborina, temperaturne sume itd.).

Omogućiti će se i povezivanje sa PinovaDoc programom. Korisnik će moći snimiti zvuk ili fotografiju koja će se pohraniti u PinovaDoc kao podsjetnik pa ako korisnik želi zapamtiti neku važnu informaciju sa terena jednostavno snimi glas i fotografiju koja se automatski sprema u PinovaDoc kao podsjetnik.

Za slijedeću sezonu planiramo omogućiti uvid o zadovoljenosti uvjeta potrebnih za pojavu infekcije, te će se s tim omogućiti i alarmi koji će dojavljivati isto, korisnik će imati mogućnost konfiguracije alarma.

Ako imate bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Izdvojeni sadržaj