Nova gnojiva u poljoprivrednoj proizvodnji

Mikoriza na korijenu

Mikoriza na korijenu

Na tržištu postoji i nova formulacija sporootpuštajućeg dušika. Dušik je u posebno patentiranom UREA obliku (sadrži 10-tak derivata UREA-e) i može se primjenjivati folijarno i putem tla. U listu dušik djeluje 2 mjeseca, a u tlu 3 mjeseca. Ovakvim kontinuiranim otpuštanjem dušika nema gubitaka isparavanjem i ispiranjem.

Folijarna gnojiva

Kod novih folijarnih gnojiva najveća koncentracija hranjive otopine koju biljka može usvojiti, a da ne ošteti list se utrostručila (npr. 63% MgO). Duže se zadržavaju na listu. Mikro-hranjiva su u helatnom obliku i omogućuju bržu pomoć biljci kod nedovoljne ishrane. Uz ranije „bistre“ ,proizvode se praškasta i kristalna gnojiva.

Bez obzira na poboljšana svojstva gnojiva, folijarna gnojidba i dalje ostaje dopunska ishrana bilja koja se primjenjuje uz osnovnu gnojidbu i  prihranu putem tla. Ona brzo i kvalitetno uklanja manjak pojedinog hranjiva uzrokovanog lošom gnojidbom tla kao što su pojave antagonizma između elemenata, fiksacija ili ispiranje hranjiva.

Uloga i sastav folijarnih gnojiva je da sprečavaju ili liječe nedostatak pojedinačnog hranjiva najčešće Ca, Mg i mikroelemenata: Fe,B,Cu,Mn,Mo,Zn. Sadrže jedan mikroelement ili više njih u smjesi ili su gnojivu dodani i makroelementi.

Primjeri formulacije folijarnih gnojiva sa elementima:

  • visoko koncentrirana pojedinačna mikrognojiva: 6% Fe, 11% B
  • smjesa elemenata za grupu kultura s posebnim potrebama: S+Mn+B+Cu+Zn+Fe (za kupusnjače)
  • za pospješivanje cvatnje i kvalitetnije plodove : 40% MgO++7%P₂O₅+B 3%+Zn 10%
  • za brzi generativni porast- 7% N:17 % P₂O₅:22% K₂O+ 3% MgO

Biognojiva

Najnovija grupa gnojiva koja se popularno zovu „ biljni stimulatori“,a mogu se primijeniti i folijarno i fertirigacijom. Glavni izvori za bio-gnojiva su mikroorganizmi: bakterije, gljive i alge te prirodni biljni ekstrakti. Moglo bi se reći da su ova gnojiva „oplemenjivači „ procesa u biljci jer ih pojačavaju, ubrzavaju i poboljšavaju i da su aktivatori tla i njegove plodnosti.

Gnojiva sa aminokiselinama

Princip je  dodavanje L-aminokiselina biljci koje inače stvara i koristi u sintezi proteina i drugim procesima,  biljka se na taj način čuva da bi lakše prebrodila nepovoljne utjecaje vanjske okoline i tako štedi energiju. Efekt je ublažavanje šteta nastalih stresnim abiotskim uvjetima: mraza, visokih temperatura, tuče,suše i nedovoljne osvijetljenosti ili bolja priprema biljke na loše uvjete.

Proizvodi sa biljnim aminokiselinama:

  • gnojiva sa biljnim aminokiselinama
  • gnojiva sa mikroelementima i aminokiselinama
  • gnojiva sa elementima, aminokiselinama i huminskim kiselinama

Huminske kiseline omogućuju bolje usvajanje hranjiva i aktiviraju mikroorganizme u tlu i korijen  „bolje radi“.

Mikrobiološka gnojiva

Glavna razlika naspram ostalih organskih i mineralnih gnojiva je u tome da su „živa“. Sadrže izabrane i ispitane sojeve mikroorganizama iz tla – bakterije, gljive ili modro-zelene alge. Ti korisni mikroorganizmi su „uzeti iz prirode“, ali su proizvedeni kao čiste kulture u laboratorijskim uvjetima za mikrobiološka gnojiva. Princip je unošenje (inokulacija) ovih gnojiva, u tlo se ne unose hranjiva za ishranu biljke. Ona će se radom „gnojiva od mikroorganizma“ osloboditi u oblik koji će poboljšati opskrbu biljke elementima npr. N,P,K,Fe,S. Svojim djelovanjem mikrobiološko gnojivo će potaknuti rast korijenovog sustava i povoljno utjecati na druge procese u biljci i tlu. U poljoprivredi je najrasprostranjenija mikrobiološka gnojidba unošenjem bakterije roda (lat. Rhizobium i lat. Bradyrhizobium) na većinom ratarske kulture iz porodice leguminoza. Ovdje se koristi simbiotsko udruživanje tzv. kvržičnih bakterija koje žive na korijenu i priskrbljuju leguminozama dušik vežući ga iz zraka.

Mikorizna gnojiva

U novije vrijeme proizvode se mikrobiološka gnojiva gdje se za poboljšanje proizvodnje koristi mikoriza ili simbioza gljiva i korijena biljaka. Ovdje uzajamni korisni odnos dvaju organizama nije vezan samo na leguminoze već je moguć za sve kulture. Princip rada je da se mikorizne gljive povezuju s korijenovim dlačicama i iz njih crpe hranu (zalihe ugljikohidrata), a zauzvrat svojim djelatnošću pomažu  biljci u:

  • lakšem primanju hranjiva i vode uz jačanje korijenovog sustava - dublji korijen,masa korijena veća i do 90%,
  • jačanju otpornosti na nepovoljne uvjete u tlu – npr. na sušu, zaslanjenost  tla,
  • zaštiti od uzročnika bolesti – ograničavaju rast napadajući druge štetne gljive i bakterije iz tla (npr. lat. Pythium, lat. Rhizoctonia, lat. Sclerotinia, lat. Fusarium, lat. Verticillium) pa neke od njih možemo svrstati i među biofungicide.

Kod nas se mogu naći gnojiva sa mikoriznim gljivama kao cjepiva vrste (lat. Trichoderma asperellum)  određenog soja. Primjenjuju se unošenjem u tlo nakon berbe ili 10-tak dana prije sjetve/sadnje,  tretiranjem sjemena (najčešće ratarskih kultura) i močenjem reznica i presadnica u otopini preparata.

Gnojiva sa „sumpornim bakterijama „

Princip je unošenje u tlo bakterija (lat. Thiobacillus thiooxidans ili lat. T. ferooxidans), koje poboljšavaju oksidaciju sumpora  u tlu, povećava se kiselost – proizvodi se sumporna kiselina. Njihova uloga je jako važna u alkalnim i karbonatnim tlima jer poboljšavaju upijanje fosfora, K,Ca,Mn,Mg i neposredno djeluju protiv kloroze (nedostatka Fe).  Aktivnošću ovih bakterija posredno se poboljšava kondicija biljke i plodnost tla.

Proizvodi sa algama

Gnojiva sa algama sadrže spojeve ekstrahirane iz morskih algi. Preparati sadrže hormone rasta auksine i citokinine koji pojačavaju razvoj korijena , a za bolje upijanje vode i hranjiva dodaju se i druge tvari (npr.vitamini).

Ostala organska gnojiva biljnog i ne životinjskog porijekla

Svakim danom ima sve više novih vrsta bio-gnojiva , poboljšane sa nekim prirodnim sastojkom, u novim kombinacijama. Fermentirani proizvodi sa biljnim ekstraktima i bakterijama mliječno-kiselog vrenja, fotosintetskom bakterijom i kvascima također su novija gnojiva na našem tržištu. Mnogi proizvođači smatraju da bio-gnojiva „niti štete niti koriste“. Ispitivanja u proizvodnji nekih kultura kod nas su pokazala pozitivne rezultate u prinosu i kvaliteti povrća, voća i drugih poljoprivrednih proizvoda. Osim toga ova gnojiva su velika otkrića u doba kada nastojimo ponovo uspostaviti prirodnu ravnotežu i spriječiti daljnje štete u našem okolišu.

Mineralna gnojiva sa kontroliranim otpuštanjem hranjiva

U smislu ishrane bilja ova gnojiva su najučinkovitija. Ona biljci osiguravaju brzu, jednakomjernu i dugotrajnu opskrbu hranjivima koja se uz to potpuno iskorištavaju. Princip djelovanja:  to je gnojivo u obliku malih granula koje su obloženih ovojnicom od biljnih smola. Ovojnica propušta vodu iz tla ili supstrata u granulu i dolazi do otapanja hranjiva. Porastom osmotskog tlaka, uz toplo tlo, hranjiva se luče u zonu korijena i biljka ih kontinuirano usvaja. Sporo - otpuštajuća gnojiva dolaze u različitim formulacijama i sa različitom debljinom ovojnice prilagođene potrebi kulture. O debljini ovojnice ovisi dužina djelovanja gnojiva, a ono može biti 3 - 4, 5 - 6, 8 - 9 pa i 12 - 14 mjeseci.

Primjeri formulacija osnovnih NPK sporo - otpuštajućih gnojiva:

Gnojidba za:

N:P:K

3 - 4 mjeseci

16:11:11 + 3 MgO + ME (mikroelementi)

11:11:19 + 2 MgO + ME

5 - 6 mjeseci

15:9:9 + 3 MgO + ME

10:11:18 + 2 MgO + ME

8 - 9 mjeseci

15:9:9 + 2MgO + ME


Industrija gnojiva proizvodi  šarolik asortiman gnojiva za specijalne namjenu i  višenamjenska gnojiva. Svaki novi proizvod sadrži poboljšanu formulaciju, kombinaciju sastojaka ili ima novi mehanizam usvajanja za ishranu i obranu biljke. I naša tvornica gnojiva nudi nove formulacije gnojiva za osnovnu gnojidbu, poboljšane sa mikroelementima, u obliku koje biljka brže usvaja. Širi i paletu tekućih gnojiva u helatnom obliku za prihranu putem tla i folijarnu gnojidbu prilagođenu određenoj grupi kultura.

Poljoprivredni proizvođači uvijek žele nešto novo probati, ali neizbježno pitanje na kraju je „koliko to košta?“ Ali kod precizne gnojidbe se mora znati „čega ima u tlu“, koliko hrane treba i koliko iznosi određena kultura. Nakon izračuna količine hranjiva za očekivani prinos odabiru se gnojiva. Njihova vrijednost ovisi o učinku. Specijalna gnojiva sa većom količinom i boljom kombinacijom lako-pristupačnih elemenata su skuplja. Cijenu opravdavaju i druge prednosti: potpuno su iskoristiva, rezultat gnojidbe je brzo vidljiv i istovremeno povoljno utječu na plodnost tla, zdravlje biljke i štite okoliš.