Akcije Ministarstva poljoprivrede na području poplavljene Slavonije

Akcija Ministarstva poljoprivrede

Akcija Ministarstva poljoprivrede

Ugrožena područja u Slavoniji obišao je i ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina.

Ministarstvo poljoprivrede poduzima sve aktivnosti u okviru svoje nadležnosti kako bi se umanjile i sanirale štete u poljoprivredi, te sačuvale životinje (stoka) na poplavljenom području. Nakon povlačenja vode će se moći procijeniti ukupne štete u poljoprivredi. Isto tako Ministarstvo poljoprivrede putem veterinarskih službi na poplavljenom području aktivno se uključuje u spašavanje i evakuaciju životinja, a osigurane su i slobodne štale (farme) u koje se smješta stoka, te se osigurava dostava hrane za stoku.

Na području županjske Posavine situacija je u proteklih  nekoliko  dana bila najkompliciranija jer se najviše radilo na evakuaciji ljudi, životinja i zaštiti imovine.

Evakuacija životinja se provodila na području svih općina. Ljudi su proteklih dana stoku najčešće vozili samostalno jer im je tako bilo najjednostavnije radi poznatog odredišta koje su sami dogovorili. U evakuaciji su imali i  pomoć veterinara. U svakom stožeru je prisutan veterinar koji je u stalnoj komunikaciji sa veterinarskim inspektorima i čelnicima stožera te koordiniraju i pomažu u organizaciji izvlačenja stoke putem kamiona.

Pojedine velike farme su samostalno evakuirale stoku, a brojne tvrtke su im ponudile svoje kamione za prijevoz u koordinaciji sa Upravom za veterinarstvo i sigurnost hrane. Uprava za veterinarstvo izradila je i plan slobodnih farmi na koju je moguće evakuirati stoku a svoje su kapacitete ponudile pojedine farme sa područja Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Vukovarsko- srijemske županije i dr.

Isto tako valja istaknuti kako na terenu vlada velika solidarnost među poljoprivrednicima. Primjer u Ministarstvo poljoprivrede javila se tvrtka Bio Adria d.o.o. iz Istre kojoj su Ministarstvo poljoprivrede i stočari prije dvije godine pomogli sa hranom nakon katastrofalnog požara na njihovoj farmi. Danas su spremili jedan šleper hrane koji će poslati u poplavljeno područje gdje ima najvećih potreba za prehranu krava. Drugim riječima dobro se dobrim vraća. Isto tako je  Konjički klub Korana iz Karlovca ponudio 25 ha ograđenog prostora za konje iz poplavljenih područja. Svoju pomoć kod saniranja šteta pružio je i PIK Vrbovec.

Ovo su samo neki primjeri u kojima su poljoprivredni proizvođači i građani pokazali ogromnu solidarnost sa ljudima na poplavljenim područjima.

Svi oni koji imaju potrebu za izmještaj svojih životinja mogu se javiti na telefonske brojeve dolje navedenih lokalnih kriznih stožera. Na iste brojeve mogu se javiti svi posjednici gospodarskih/štalskih objekata koji imaju mogućnost smještaja tih domaćih životinja.

 

Svi zainteresirani mogu se javiti u slijedeće lokalne krizne stožere.

A/ Vukovarsko- Srijemska županija

     Tel +32 112, 032 445 280,

Županja -  Županijski stožer za zbrinjavanje životinja mr. Dražen Kojić, 091/5605-717

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane - Veterinarski inspektori

Nada Ćaleta, dr.vet.med. viši veterinarski inspektor

mobitel: 099/815-6373,

Mislav Živković, dr.vet.med. – veterinarski inspektor

mobitel: 099/815-6484,

Otok

Marko Novoselac, dr.med.vet., viši veterinarski inspektor

mobitel: 099/815- 6370,

Damir Jelić, dr.med.vet., viši veterinarski inspektor

mobitel: 099/815-6372,

 

B/ Brodsko- posavska i Požeško-slavonska  županija

    Tel.:  +35 112; 035 442 805 

Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Davor Lalić, 098/448-682

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane - Veterinarski inspektori

Požega

Damir Romić, dr.vet.med.  – voditelj  Odjela VU Požega

mobitel: 099/815-6366,

Slavica Sučevac, dr.vet.med. viši veterinarski inspektor

mobitel :099/ 815-6364,

Slavonski Brod 

Damir Agičić, dr.vet.med. . viši veterinarski inspektor

mobitel: 099/815-6357,

Hrvoje Tadić, dr.vet.med.- veterinarski inspektor

mobitel: 099/8156-362,

 

C/ Sisačko-moslavačka županija

      Tel.: +44 112, 044 547 941

Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Sisak, Željko Prpić, 091/1121-025

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane - Veterinarski inspektori

Sisak

Vesna Rukavina, dr.vet.med,- voditelj Odjela VU Glina

mobitel 099/8156-530,

Luka Grbeša, dr.vet.med. viši veterinarski inspektor

mobitel 099/8156-528,

 

D / Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Zagreb, Planinska 2a

Kontakt: mr. Brankica Capek, dr.vet.med. - voditeljica Službe veterinarske inspekcije

tel. 01/6443-550, mob. 099/8156-416,