Nacrt pravilnika o provedbi Mjere M6

Pinova Soft

Pinova Soft

Republika Hrvatska temeljem sektorskih analiza i javne rasprave održane u ožujku i srpnju 2013. g., iz ponuđenog paketa mjera Europske komisije, odlučila na provedbu 16 mjera iz Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014. - 2020. Najavljeni su natječaji do kraja 2014. godine za mjere 4,5,6,7.  

Nacrtom Pravilnika o provedbi Mjere M6 utvrđuju se način i uvjeti provedbe Mjere M6 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“, Podmjere 6.4. „Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020., u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005.
 
Pravilnik se donosi temeljem članka 30. stavak 2. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine“, 80/13 i 41/14).

Ministarstvo poljoprivrede ovim putem poziva sve sudionike, interesne skupine i pojedince te zainteresiranu javnost da se uključe u izradu Nacrta Pravilnika o provedbi Mjere M6 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“, Podmjere 6.4. „Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. davanjem svojih mišljenja, prijedloga, primjedbi i komentara.

MJERA 6 - RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTVA I POSLOVANJA 
6.1. Potpora mladim poljoprivrednicima 
Korisnici: osobe starosti 18 -40 godina, koje posjeduju odgovarajuće profesionalne vještine i znanja o poljoprivredi i prvi put pokreću poljoprivredno gospodarstvo kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva
Potpora: 3.500 - 70.000 EUR, do 100 % ukupnih prihvatljivih troškova 
6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na OPG-u 
Korisnici: nositelji ili članovi OPG-a 
Potpora: 3.500 - 70.000 EUR, do 100 % ukupnih prihvatljivih troškova
6.3.Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava 
Korisnici: mala poljoprivredna gospodarstva 
Potpora: 3.500 - 15.000 EUR, do 100 % ukupnih prihvatljivih troškova 
6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima 
Korisnici: mikro i mali gospodarski subjekti koje se bave nepoljoprivrednom djelatnošću osnovani kao OPG-i, obrti, trgovačka društva ili zadruge
Potpora: 3.500 - 200.000 EUR (de minimis), do 70% ukupnih prihvatljivih troškova.