EU fondovi

EU fondovi

Mladi u poljoprivrednoj proizvodnji

Predsjednik Vlade Zoran Milanović, obišao je nekoliko vukovarsko-srijemskih obiteljskih gospodarstava te se u Lovačkoj kući Kunjevcima u blizini Vinkovaca sastao s članovima Hrvatske udruge mladih poljoprivrednika (HUMP), te izjavio da će broj poljoprivrednika u Hrvatskoj i dalje padati.

Predsjednik Vlade Zoran Milanović, saslušavši probleme s kojima se suočavaju članovi HUMP-a, Milanović je rekao da je u razvijenim zemljama udjel poljoprivrednika između dva i tri posto. Po njegovim riječima, udjel poljoprivrednika u Hrvatskoj je nešto veći, ali će se i kod nas smanjiti broj ljudi koji se bave poljoprivrednom djelatnošću.

“Broj ljudi koji će se aktivno baviti poljoprivredom u Hrvatskoj će se smanjiti, a oni koji ostaju će proizvoditi više i – što je jako bitno – više će i zarađivati. To je težak posao u kojem se ipak ne radi za slavu, već za novac”, istaknuo je hrvatski premijer Zoran Milanović.

Predsjednika Hrvatske udruge mladih poljoprivrednika, izjavio je da udruga ima oko 130 članova. Navodeći kao najveći je problem s kojim se suočavaju mladi poljoprivrednici u Hrvatskoj teška dostupnost obradive zemlje te ta udruga predlaže da se u budućim natječajima za zakup državnoga poljoprivrednog zemljišta prednost da upravo mladim poljoprivrednicima. Također se predlaže da studenti poljoprivrednih fakulteta te učenici srednjih poljoprivrednih škola praksu obavljaju kod mladih poljoprivrednika, a premijeru je iznesena ideja o posebnoj kreditnoj liniji HBOR-a za mlade poljoprivrednike.

Na sastanku je bio i ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina, koji je izjavio da je Hrvatska dovršila dva ključna dokumenta – Program ruralnog razvoja i Nacionalni model izravnih plaćanja unutar Reforme zajedničke poljoprivredne politike Europske unije koji će, kako je rekao, “trasirati put hrvatske poljoprivrede u budućnosti”. Najavio je i da se će se ove godine raspisati natječaj za zakup između 80 i 100 tisuća hektara državnoga poljoprivrednog zemljišta. Po podatcima Ministarstva poljoprivrede, u Hrvatskoj je registrirano 192 tisuća obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva, od kojih je oko deset posto u posjedu mladih poljoprivrednika u dobi do 40 godina. Među tih deset posto četvrtinu čine žene. Najviše mladih poljoprivrednika registrirano je na području Osječko-baranjske, Bjelovarsko-bilogorske, Zagrebačke, Vukovarsko-srijemske i Virovitičko-podravske županije.

Novi model poticaja razlikuje se najviše po tome što će se dosadašnja isplata po hektaru od sada dijeliti na dva dijela – osnovno plaćanje i „zeleno plaćanje“. Dodatno, uvode se programi za mlade i male poljoprivrednike, plaćanja za prve hektare, proizvodno-vezana potpora i konvergencija (izjednačavanje vrijednosti) prava na plaćanja.

Tko su mladi poljoprivrednici i kako se njima računaju poticaji?

Mali poljoprivrednici su, po definiciji na razini EU, gospodarstva kojima se isplaćuje godišnji poticaj u iznosu od 200 do 1.250 eura. Provedba mjere na razini EU je izborna, što znači da države članice mogu, ali i ne moraju, primijeniti ovaj program. Republika Hrvatska je osigurala 2% omotnice u iznosu od oko 8,5 milijuna eura, kao poticaj za male poljoprivrednike. Proizvođači se dobrovoljno odlučuju da li će sudjelovati u ovom programu ili ne. Ako će sudjelovati, ostvarivat će godišnji poticaj od oko 5.000 kn. Cilj ove mjere je smanjivanje administrativnih troškova jer ta gospodarstva ne podliježu kontroli višestruke sukladnosti. Mladi poljoprivrednik je osoba koja nije starija od 40 godina u 2015. godini, kada podnosi zahtjev za poticaj, i koja po prvi put osniva gospodarstvo kao nositelj, ili je već osnovala gospodarstvo unatrag  5 godina prije 2015.. Uvjet za ostvarenje potpore za mladog poljoprivrednika je minimalno završeno srednjoškolsko obrazovanje poljoprivrednog, prehrambenog ili veterinarskog usmjerenja ili završena stručna edukacija u trajanju najmanje od 40 sati. 

Dakle nadamo se da postoji budućnost za mlade poljoprivrednike u Hrvatskoj. Priprema i obećanja postoje ostala je još realizacija.