Implementacija informatike u poljoprivrednoj proizvodnji

PinovaDoc

PinovaDoc

Poljoprivreda je najstarija grana gospodarstva koja se održala još od samih početaka civilizacije. Primitivan čovjek počeo je izrađivati alate kojima je obrađivao zemlju te sijao i sadio razne kulture koje je koristio za prehranu. Neki od tih primitivnih načina obrade postoje još i danas u zakučastim dijelovima svijeta.

Davne 1750. godine počela je agrarna revolucija koja je doprinjela intenzivnom uzgoju životinja te proširila i poboljšala tehnike proizvodnje kao što je četverogodišnja izmjena kultura (plodored). Velika većina novih otkrića su se počela primjenjivati u Britaniji tako da slobodno možemo reći kako je ta zemlja figurativna majka moderne poljoprivrede. Pomaknemo li se po vremenskoj linij od pradavnih vremena preko srednjeg vijeka dolazimo do modernog doba koje je obilježeno revolucionarnim otkrićima u gotovo svim poljima znanosti. Djelokrug biotehnike pod koju spada i poljoprivredna proizvodnja nije kaskao za ostalim područjima tako da je i tu došlo do značajnog napretka.  Sva ta otkrića dugujemo  drugom polju znanosti, a to je informatika. Naime u našim krajevima poljoprivredna proizvodnja je jedna od glavnih grana gospodarstva i sama po sebi je prilično složena što se tiče same tehnologije, ali što se tiče i evidencijskog, knjigovodstvenog i statističkog dijela. U tu svrhu firme poput Pinove iz Čakovca se bave kreiranjem, razvojem i implementacijom informatičkih tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji. Jedan od vodećih proizvoda je računalna internet aplikacija PinovaDoc.  Program takvog kalibra je usmjeren na olakšano vođenje poljoprivrednog gospodarstva te je prilagođen svim vrstama proizvodnje (ratarske, voćarske, povrćarske , vinogradarske i vinarske). Sa svojim sastavnm dijelovima kao inventura nasada, uvid u radove, evidencije i statistike i drugima omogućava brz i jasan uvid u sva područja proizvodnje jednog gospodarstva. Program automatski izračunava određene parametre kao količine pojedinog hraniva iz gnojiva ili aktivne tvari iz sredstva za zaštitu bilja. Mnogo je parametara koji se moraju pratiti kroz tijek proizvodnje na nekom poljoprivrednom gospodarstvu, a program ovakve vrste olakšava taj dio proizvodnje tako da sve te parametre objedinjuje na jedno mjesto te ih čini dostupnima kroz nekoliko poteza mišem na računalu. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju sve grane gospodarstva treba modernizirati pa tako i (ponajviše) poljoprivredu koja je što zbog needuciranosti, neinformiranosti, nezainteresiranosti i posljedično skepse proizvođača prema novim tehnologijama dobrim dijelom ostala vođena zastarjelim načinima rada. Zbog takve situacije naša poljoprivreda nije rentabilna kao što ima potencijala biti pa su proizvođači često puta više na gubitku nego na dobitku u svojoj proizvodnji. Orijentacija poljoprivrede prema informatici i visokoj tehnologiji bila je konceptuirana kao bliska budućnost, no to vrijeme je stiglo te bi se trebalo što intenzivnije poraditi na implementaciji istih u proizvodnju. 

Izdvojeni sadržaj