Entemofagne nematode - entomoinsekticidi u suzbijanju nematoda

Nematoda

Nematoda

Suzbijanje štetnika upotrebom entomopatogenih nematoda prirodno je i ekološko rješenje zaštite poljoprivrednih kultura za ekološku iako se mogu koristiti i u integriranoj i konvencionalnu poljoprivredu. Taj se način suzbijanja štetnika već dugi niz godina primjenjuje u Europi, Americi, Australiji i Japanu.

Entomopatogene nematode su mikroskopski jednostavni organizmi koji u sebi nose simbiotske bakterije. One aktivno parazitiraju u štetnike ulazeći u njihovu tjelesnu šupljinu kroz prirodne otvore: usta, traheje ili anus. Nakon ulaska u tijelo, nematode žive u simbiozi s bakterijama koje se hrane unutrašnjim organima insekta i naglo se razmnožavaju. Nematode se hrane tim bakterijama i u tijelu insekta i  razvijaju nove generacije. Prije napuštanja domaćina nematode prelaze u fazu infektivne ličinke koje izlaze iz uginulog insekta i prelaze u tlo. U tlu će tražiti novog domaćina domaćina/štetnika. Bez domaćina u tlu mogu preživjeti još 2-3 mjeseca.

Najznačajnije entomopatogene nematode, za suzbijanje štetnih insekata, pripadaju porodicama: Steinernematidae, Heterobabditidae i Mermithidae kojima se učinkovito suzbijaju mnogi  štetnici na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim kulturama.

Entomopatogene nematode iz porodica Steinernematidae i Heterobabditidae žive u raznim tipovima tla u simbiozi s bakterijama. Simbiotske bakterije nematodama tijekom njihova razvoja u insektu osiguravaju hranu i pomažu im u svladavanju domaćina koji ugiba 24-48 h nakon parazitacije.

U posljednjih  dvadeset godina dobivanje nematoda je znatno napredovalo. Masovna proizvodnja entomopatogenih nematoda in vivo i in vitro  je značajno pojeftinilo cijenu preparata. Entomopatogene nematode nisu prisutne u dovoljno velikim količinama u prirodnom tlu, te se danas masovno uzgajaju u laboratorijima. Uzgojene nematode isporučuju se u plastičnim vrećicama ili kutijicama na vlažnoj podlozi , a drže se na temperaturi od 4-12o C.

Nematode apliciramo direktno na površinu tla zalijevanjem ili prskanjem. Nanosimo ih u sumrak ili u ranim jutarnjim satima kad je zemlja jače vlažna. Za dobru učinkovitost entomopatogene nematode trebaju vlagu – u suhom tlu dolazi do njihovog isušivanja i one ugibaju. Aplikacija se odvija kad su štetnici u najosjetljivijoj fazi (faza ličinke).

Prednosti primjene entomopatogenih nematoda:

 • djeluju brzo i učinkovito duži period, za razliku od kemijskih sredstava koja su ograničena na jedan kraći period,
 • maju visoki potencijal razmnožavanja, dakle kasnije se same razmnožavaju bez dodatnog  utjecaja čovjeka,
 • nisu štetne za druge životinje i po okoliš, vodimo brigu o očuvanje naše okoline,
 • nema rezidua, misli se na štetne rezidue u tlu i zraku koji se obavezno pojavljuju kod primjene pesticida u poljoprivredi,
 • jednostavna primjena, nisu potrebni nikakvi dodatni troškovi prilikom njihove primjene, misli se na mehanizaciju i dr.
 • nema perioda čekanja od primjene do sjetve odnosno sadnje, s obzirom da su ekološki preparati nema potrebe za počekom nakon njihove primjene.
 • postoji kompatibalnost s ostalim kemijskim preparatima, dakle nema nikakvih ograničenja kod primjene entomopatogenih nematoda.

Zbog svih navedenih prednosti kao i zbog ograničavanja upotrebe pesticida, a osobito u integriranoj i ekološkoj proizvodnji dolazi do sve veće upotrebe entomopatogenih nematoda ili entomoinsekticida u suzbijanju štetnih insekata.

Entomopatogene nematode se koriste u suzbijanju slijedećih štetnika:

 • male crne mušice (lat. Bradysia spp., lat. lycoriella spp.) 
 • kalifornijskog tripsa (lat. Frankliniella occidentalis)
 • ličinki hrušta,
 • jabučnog savijača 
 • ostalih ličinki leptira u voćarstvu
 • rovca, ličinki ozimih sovica, sovice ipsilon, proljetne sovice i livadnog komarca
 • ličinki pipa.

Entomopatogene nematode su bezopasne za ljude, životinje i biljke.