Apoplektično venuće vinove loze

List vinove loze zahvaćem apopleksijom

List vinove loze zahvaćem apopleksijom

Tokom jako vrućih i suhih ljetnih dana često se mogu primijetiti promjene negativnog karaktera na pojedinačnim čokotima koji kroz samo nekoliko dana mogu drastično promijeniti izgled. Tokom ove sezone vladali su većinom vrući vremenski uvjeti s jako malo oborina  pa su se već krajem svibnja mogle primijetiti neke promjene na cvjetovima koji su mogli podsjećati na sušicu cvata ili ranu plijesan za koje se tek kasnije moglo ustvrditi da se radi o apopleksiji zbog karakterističnih promjena na listu. Ova bolest ima tendenciju pojave u nasadima koji su ranijih sezona bili zahvaćeni tučom. Promjene se primjećuju u starim i sve češće u mladim nasadima. 

Simptomi

Prvi vanjski simptom je promjena boje na listovima. Na plojci između glavnih žila javljaju se izdužene žute ili crvenkastosmeđe nekroze. Između nekrotiziranih dijelova plojke i glavnih žila uvijek ostaje jedan dio koji je zelen. U nekim slučajevima poprimaju izgled tigrovih šara. Bolest može preći u kroničnu fazu te s takvim simptomima preživjeti nekoliko godina. U nekim slučajevima se dogodi da se na pojedinim listovima nekroza proširi cijelom površinom lista pa se list osuši. Nakon pojave prvih simptoma na listu može se dogoditi da sljedeće godine simptomi izostanu te da se ponovo pojave dvije ili tri godine kasnije. Pojava nekroze ili smeđih točkica na bobama je rijetka pojava u našim uvjetima. Na trsu s vanjske strane ispod kore može doći do promjene boje u vidu vrpce široke 1-2 cm. U već poodmakloj fazi bolesti na krakovim čokota i stablu može se pojaviti uzdužna pukotina. Opisani sindrom je karakterističan za kroničnu fazu bolesti. Trsovi tako preživljavaju po nekoliko godina nakon čega nastupa akutna faza ili apoplektična faza. Takvo iznenadno sušenje nastupi tokom vrućih ljetnih mjeseci. U samo nekoliko svi listovi venu dok se zelena boja zadržava uz glavne žile. U isto vrijeme se suše mladice, bobe se na grozdovima smežuraju te se cijeli trs osuši. Venuće može zahvatiti samo jedan krak ili pojedine mladice na čokotu dok ostali dijelovi mogu ostati bez simptoma. Na presjeku se mogu vidjeti razne promjene kao spužvasta konzistencija te mrvljivo tkivo žućkaste boje.

Uzročnici

Gljivice koje su uzročnici mogu se prilagoditi svim prilikama u kojima se nađu, a ovisno o istima ovisi razvoj bolesti pa tako može biti slabiji i polaganiji ili jačeg intenziteta te brži. Naziv uzročnika se pripisuje nekoliko gljivica kao (lat. Phaemoniella chlamydospora, lat. Togninia minima, anamorf lat. Phaeoacremonium aleophilum te lat. Fomitiporia mediterranea). U zarazi biljke sudjeluje najmanje tri gljivice dok neki autori zarazu pripisuju još nekim gljivicama.

Mjere zaštite

Ove godine smo imali relativno toplo i suho vrijeme pa se simptomi na trsovima mogu još uvijek primijetiti u nasadima pa se preporučuje na neki način označiti zaražene biljke kako bi se moglo tokom zimske rezidbe poduzeti mjere eradikacije. Rane na drvenom dijelu bi trebalo premazati sredstvima za zarastanje kao Cambisan ili Bipol – V. Pozitivne rezultate su dale preventivne primjene fungicida na bazi al- fosetila (Mikal Premium – F, Verita, Winner, Attila i dr.). Isto tako su ohrabrujuće rezultate dali preparati na bazu folpeta te u mladim nasadima sredstva na bazi bakra. Zanimljivo je spomenuti da su zaraze apopleksijom češće te štete veće nakon zabrane natrijevog arsenata u zaštiti vinograda. Od tada pa do sada nije se pronašla dovoljno dobra zamjena. Preventivno se može preporučit sadnja deklariranog sadnog materijala te na mjestu iskrčenog vinograda (pogotovo ako je bio zaražen apopleksijom) nije preporučljivo saditi novi vinograd čak 4 do 6 godina. Potrebno je na vrijeme provoditi rezidbu i obradu te rezani materijal iznijeti iz vinograda, obavljati uravnoteženu gnojidbu na temelju analize tla, obavezno čistiti alat za rezidbu u otopini benzojeve kiseline jer se i na taj način bolest može prenijeti. Starim zaraženim trsovima u kroničnoj fazi može se produljiti vijek trajanja prikraćivanjem do zdravog djela iz kojeg se kasnije uzgaja novi trs kojem se daje željeni uzgojni oblik.

Izdvojeni sadržaj