Aktualno

Ruske sankcije

Europska komisija predstavila je dokument o učinku ruske zabrane i mjere koje su do sada poduzete. U Bruxellesu se prije nekoliko dana sastalo Vijeće ministara poljoprivrede i ribarstva EU, na kojem je sudjelovalo i hrvatsko izaslanstvo predvođeno ministrom poljoprivrede, Tihomirom Jakovinom. Tema sastanka bila je procjena učinaka i posljedice zabrane uvoza poljoprivrednih proizvoda iz EU u Rusku Federaciju. Europska komisija predstavila je dokument o učinku ruske zabrane i mjere koje su do sada poduzete.

Vrijedan EU projekt dobio je Agronomski fakultet iz Zagreba

LIFE je program EU-a za financiranje iz kojeg je od 1992. sufinancirano više od 4000 projekata. Program LIFE je program za zaštitu okoliša i klimatsku politiku za razdoblje od 2014. do 2020.; A podijeljen je u dva programska razdoblja: 2014. – 2017. i 2018. – 2020.

Bazga i njezin uzgoj

Samonikla bazga najčešće raste uz rubove šuma i u blizini naselja. Uzgoj bazge započeo je u SAD-u i proširio se u Europu, ponajviše u Dansku, Njemačku, Austriju, Mađarsku i Sloveniju. Životni vijek samonikle bazge je 40, a uzgojene tek dvadesetak godina.

Zaštita voćaka od glodavaca

I dok ranijih godina zečevi nisu činili štetu, zahvaljujući obnovi lovišta, u posljednje vrijeme postali su prava prijetnja mladim voćnjacima.

Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja

Ministarstvo poljoprivrede je objavilo priručnik za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja. 

Nagradna igra se produžuje do 12.9.2014. godine

Dragi čitatelji, Još uvijek se možete uključiti u nagradnu igru u kojoj dijelimo 10 jednogodišnjih licenci za korištenje naše PinovaDoc aplikacije. 

Objavljen program izravnih plaćanja 2015-2020

Ministarstvo poljoprivrede ovih dana objavilo je važne upute za promjene kod izravnih plaćanja koje nastupaju za razdoblje od 2015-2020. 

Jesenska gnojidba u vinogradu

Pri osnovnoj gnojidbi u tlo unosimo mineralna gnojiva s naglašenim sadržajem fosfora i kalija (npr. NPK 7-20-30 ili 5-20-30 i sl). Fosfor i kalij slabo su pokretljivi u tlu zbog čega ih je poželjno unijeti na dubinu na kojoj je razvijena glavnina korijenova sustava. Uz osnovnu gnojidbu mineralnim gnojivima u jesen je poželjno obaviti i gnojidbu organskim gnojivima (stajski gnoj). Najpogodnije su one formulacije kompleksnih NPK gnojiva koje sadržavaju manje količine dušika, a više fosfora i kalija. To su gnojiva sastava NPK 7-14-21, 7-20-30, 10-20-30 i sl.

Upute poljoprivrednicima za ovogodišnju sjetvu

Prenosimo Upute Ministarstva poljoprivrede za ovogodišnju sjetvu.  

Nacrt pravilnika o provedbi Mjere M6

Republika Hrvatska temeljem sektorskih analiza i javne rasprave održane u ožujku i srpnju 2013. g., iz ponuđenog paketa mjera Europske komisije, odlučila na provedbu 16 mjera iz Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014. - 2020. Najavljeni su natječaji do kraja 2014. godine za mjere 4,5,6,7.  

Žuta kukuruzna ili pamukova sovica

Sve jače zagrijavanje zemljine površine, postupno utječe na promjenu klime. Jedan od pokazatelja klimatskih promjena je i pojava nekih vrsta kukaca, koji su nekad isključivo živjeli u toplijim krajevima, a danas se nalaze i u područjima gdje se te vrste zbog hladnije klime ranije nisu pojavljivale. Žuta kukuruzna ili pamukova sovica je upravo jedna od takvih vrsta. Ta je sovica od uvijek naseljavala topla područja gdje je  velike štete radila na pamuku, odnosno na kukuruzu.

Siliranje kukuruza

U intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji i hranidbi goveda kukuruzna silaža je dragocjena krma. To je najjeftinije voluminozno energetsko krmivo za preživače koje se vrlo jednostavno proizvodi i uskladišti na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Ako je pravilno spremljena i konzervirana uz uporabu inokulanata, kukuruzna silaža ima vrlo visoku probavljivost.

Opasna karantenska bakterija

Za očuvanje i zaštitu domaće proizvodnje od bakterije (lat. Ralstonia solanacearum) prvenstveno krumpira i rajčice provode se programi posebnog nadzora domaće proizvodnje i kontrolira se uvoz sjemenskog i merkantilnog krumpira, rajčice i pelargonija.

Nova gnojiva u poljoprivrednoj proizvodnji

Na tržištu postoji i nova formulacija sporootpuštajućeg dušika. Dušik je u posebno patentiranom UREA obliku (sadrži 10-tak derivata UREA-e) i može se primjenjivati folijarno i putem tla. U listu dušik djeluje 2 mjeseca, a u tlu 3 mjeseca. Ovakvim kontinuiranim otpuštanjem dušika nema gubitaka isparavanjem i ispiranjem.

Novi pravilnik o dopunskim djelatnostima na OPG - u

Novim Pravilnikom o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (NN, br. 76/14.) koji je u primjeni od 2. srpnja 2014. godine stavljen je izvan snage dosadašnji Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (NN, br. 20/13.), koji je bio u primjeni od 28. veljače 2013. godine.

Mikrobiološka gnojiva

Mikrobiološka gnojiva spadaju u tzv. bio-gnojiva. Glavna razlika naspram ostalih organskih i mineralnih gnojiva je u tome da su „živa“. Sadrže izabrane i ispitane sojeve mikroorganizama iz tla – bakterije, gljive ili modro-zelene alge. Ti korisni mikroorganizmi su „uzeti iz prirode“, ali su proizvedeni kao čiste kulture u laboratorijskim uvjetima za mikrobiološka gnojiva.

Važnost kemijske analize tla

O važnosti kemijske analize i planiranju gnojidbe za ostvarenje visokih i rentabilnih prinosa nikad dovoljno ponavljanja. Vrlo važna agrotehnička mjera, koja se nažalost još uvijek dosta rijetko provodi.

Tripsi na koštićavim voćkama

Tripsi ili se još često nazivaju resičari to su kukci spljoštena, uska i izdužena tijela koje se na krajevima sužava. Kod krilatih oblika krila su jako uska a njihovi rubovi su obrasli dugima dlačicama koje nalikuju na rese (otud naziv resičari). Boja tijela odraslih kod većine vrsta je sivo-smeđa ili sivo-crna. Ličinke po izgledu sliče odraslim jedinkama a boja tijela im je različita, najčešće žućkasta ili žućkasto-bjeličasta.

Tehnička zrelost i berba duhana

Važno je da proizvođači duhana znaju kada je vrijeme za berbu duhana. Često se događa da se lišće obere prije ili poslije “tehničke zrelosti”. U slučaju prijevremene berbe (česta pojava kod proizvođača virginije) lišće se teže suši i uglavnom ostaje zeleno, a u slučaju prekasne berbe, dobija se gruba i neelastična sirovina.

Obavijest voćarima

U vrlo vlažnom i toplom predhodnom meteorološkom razdoblju zabilježeni su povoljni uvjeti za pojavu najvažnijih bolesti jabuka koje za svoj razvoj trebaju kišu ili pak je potrebno zadržavanje vlage (ili oboje) u krošnji stabala. Bolesti koji se javljaju u ovakvim uvjetima su: krastavost – (lat. Venturia), smeđa trulež – (lat.  Monilinia), gorka trulež – (lat. Colletotrichum), siva plijesan – (lat.  Botrytis).

Obavijest za zaštitu vinograda

Uputa vinogradarima o mjerama šeste (i/ili završne) usmjerene zaštite vinograda nakon cvatnje.

Suvremena poljoprivredna proizvodnja

Najčešće primjenjivan sustav u intenzivnoj biljnoj proizvodnji, još je uvijek konvencionalni sustav, a upravo je ovaj sustav i iznimno degradirajući za tlo. Razvijenije zemlje primjenjuju i suvremenu poljoprivrednu proizvodnju, temeljenu na znanstvenim spoznajama, koje ukazuju na mogućnost učinkovite proizvodnje hrane sa smanjenim brojem i intenzitetom obrade tla. Agrikultura će u budućnosti biti sve masovnije korištena i postupno prijeći u robotiziranu proizvodnju hrane.

Šampinjonska mušica (lat. Sciaridae)

Mušice iz porodice Sciaridae (rodovi lat. Sciara i lat. Bradysia) su dugo poznate i opisivane kao štetnici pri uzgoju jestivih gljiva, pa se kod nas koristi naziv šampinjonske mušice. Prisutne su svugdje u prirodi i važan su sastavni dio naše faune. Šampinjonske mušice ili ličinke šampinjonske mušice mogu prouzrokovati velike štete. One se ne hrane samo raspadnutom organskom materijom u supstratu, kao što su alge već također i živom materijom, kao što je korijen i stabljika biljke. Ubušuju se u korijen ili stabljiku mladih biljaka.Kao rezultat ovoga dolazi do širenja sekundarnih bolesti biljaka, kao što su: (lat. Pythium, lat. Phytophthora, lat. Botrytis, lat. Fusarium i lat. Verticillium).

Zelena gnojidba

Zelena gnojidba ili sideracija predstavlja planirano unošenje u tlo nadzemne mase pojedinih kultura uzgojenih isključivo za tu namjenu.  Siderati obogaćuju tlo organskom tvari, poboljšavaju biološku aktivnost tla, povećavaju kapacitet tla za vodu, utječu na pedohigijenu i biološku drenažu, bolje korištenje teže pristupačnih hranjiva, manje ispiranje hranjiva i nitrata te smanjuju isparavanje vode iz tla (pokrovni usjev) kao i negativan utjecaj suše.

Najnovije objave